Zvířátka také nekouří

Liga proti rakovině Brno se zúčastnila akce Zvířátka také nekouří, pořádané u příležitosti Světového dne bez tabáku v ZOO Brno. Předsedkyně Ligy, Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. seznámila účastníky s informacemi o zdravé výživě a škodlivosti kouření.

Společným záměrem zapojených organizací bylo upozornit na rizika spojená s kouřením, poskytnout informace o zdravotní a protipožární prevenci a současně nabídnout malým i velkým návštěvníkům ZOO pestrý a zábavný program. Ke splnění našeho společného cíle a atraktivnosti programu celé akce přispěly významnou mírou všechny zapojené organizace.

3 500 návštěvníků a 700 nefunkčních spotřebičů

V sobotu 18. května navštívilo brněnskou zoologickou zahradu 3 500 návštěvníků, kteří přišli na akci „Zvířátka také nekouří“ Kanceláře Brno-zdravé město. Možnosti přinést nefunkční elektrospotřebič určený k ekologické recyklaci a získat tak volnou vstupenku do zoo využilo více než 700 lidí.

U příležitosti Světového dne bez tabáku se od 11:00 do 16:00 v areálu soutěžilo, tančilo, zpívalo a hrálo. Pro dospělé návštěvníky byli k dispozici odborníci na odvykání kouření z Masarykova onkologického ústavu, na zdravou výživu a také zdravotníci z Fakultní nemocnice u sv. Anny s programem prevence kardiovaskulárních onemocnění. Celý program doplnily ukázky profesionálních hasičů, vystoupení tanečního souboru La Quadrilla a skupina Noví Kaskadéři. Velký ohlas u veřejnosti sklidila také možnost získat volnou vstupenku do zoo výměnou za nefunkční spotřebič. Mezi více než 700 různými elektrospotřebiči bylo nejvíce varných konvic.

Světový den bez tabáku 2013 - souhrnná zpráva (pdf)

Zvířátka také nekouří