Zhoubný nádor střeva (kolorektální karcinom KR-CA)

Incidence (výskyt na 100000 obyvatel) v ČR patří mezi nejvyšší incidence na světě. Ročně se zachytí asi 3000 nových případů nádorů střeva a 2600 nádorů konečníku. Incidence se od roku 1960 ztrojnásobila. Alarmující je i skutečnost, že polovina nádorů je zjištěna až v pokročilém stadiu. Radikální chirurgický výkon může být proveden jen asi u 60 % pacientů. Kolorektální karcinom je ve skutečnosti jeden z nejlépe prevencí ovlivnitelných a léčitelných nádorů, pokud se odhalí v časném stadiu.

Pro kolorektální karcinom je typické dlouhotrvající bezpříznakové období. Klinické příznaky se liší podle lokalizace nádoru. Rozhodující význam má detekce prekancerózních stavů - adenomatózních polypů, jejichž odstraněním lze snížit incidenci výskytu nádoru.

Při vzniku nádoru hraje důležitou roli výživa. Riziko karcinomu zvyšuje nadměrný příjem energie, tuků, častá konzumace červeného masa, pečení masa, nadměrný příjem alkoholu. Riziko snižuje dostatečný přísun ovoce a zeleniny, vlákniny, konzumace drůbežího masa a ryb.

Sekundární prevence KR-CA zahrnuje 2 druhy programů:

 1. depistáž (screening) asymptomatických jedinců od 50 let věku. Sporadický KR-CA tvoří asi 75 % případů.
 2. dispenzarizace (surveillance) vysokorizikových skupin. Tyto zahrnují asi 25 % všech onemocnění a jsou v úzkém vztahu k rodinné nebo osobní anamnéze postižených osob.

Screeningová strategie:

 1. testování na okultní krev ve stolici

  V zahraničí proběhly studie s guajakovým-peroxydázovým testem v Německu , ve Francie , Dánsku, v Anglii a ve Švédsku. Program se opakuje každoročně nebo 1x za 2 roky. Při pozitivním nálezu (přítomnosti krve ve stolici) následuje diagnostický program - kolonoskopie event. s odstraněním polypů. Randomizované prospektivní studie prokázaly snížení mortality o 15-33 %. Tento program byl zaveden plošně v Německu v r. 1977. V ČR proběhla studie v r. 1979-84. Pražský projekt proběhl v r. 1991. Od r. 2000 je toto vyšetření součástí bezplatné protinádorové prohlídky v ČR.

  Další možností jsou imunochemické testy (cena asi 5x vyšší), které se používají od r. 1992 v Japonsku.

 2. flexibilní sigmoideoskopie s pracovní délkou 60cm může zjistit 50-60 % polypů a karcinomů
 3. kombinace flexibilní sigmoideoskopie prováděné v intervalu 5 let od 50.roku věku s každoročním vyšetřením stolice na okultní krvácení. Zvyšuje účinnost screeningu více než 2x.
 4. kolonoskopie v intervalu 10 let nebo dokonce jednou za život. Studie k dispozici nejsou, simulační modely prokazují snížení úmrtnosti. Metoda je nejpřesnější a nejcitlivější. Vyšetření je však nákladné. Invazivní.
 5. irigografie - RTG metoda. Senzitivita 50-80 % pro polypy menší než 1cm, falešně pozitivní výsledky.
 6. virtuální kolonografie - čistě diagnostická a minimálně invazivní metoda. O jejím možném použití rozhodnou další studie.

MUDr. Milana Šachlová, CSc., gastroenterolog MOÚ, sachlova@mou.cz, tel. 543 136 205