Varovná znamení

Mohou nás včas upozornit na skrytě probíhající onemocnění. Jedině lékař může posoudit, zda jde o bezvýznamnou záležitost nebo zda se jedná o počáteční projev vážné choroby. Varovná znamení mohou signalizovat i nádorové onemocnění.

Mezi nejzávažnější příznaky patří:

Při objevení některého z uvedených příznaků

není rozhodně na místě panika nebo nečinnost. Včasnou návštěvou lékaře získáte buď cenný pocit jistoty, že se jedná o nevýznamný projev, nebo o počáteční stav onemocnění, jehož rozvoji je však možné zabránit včasným léčením.