Úloha Ligy v prevenci nádorových onemocnění

(výběr z textu, který zazněl na konferenci "28. Brněnských onkologických dnech")

Každý třetí z nás onemocní nádorovým onemocněním.

Ročně umírá v ČR 28 000 na nádorové onemocnění. Představuje to počet obyvatel jednoho okresního města. Každý třetí nemocný s nádorem umírá před dosažením důchodového věku.

Očekávání, že moderní přístroje a léčba významně sníží úmrtnost na onkologické onemocnění naráží na stálý problém a to, že mnozí pacienti přicházejí v pokročilém stadiu onemocnění. Strach z utrpení a odhalení nemoci je často důvodem, proč lidé nechodí na pravidelné lékařské prohlídky. To bohužel vede k tomu, že mnohá nádorová onemocnění jsou objevena až v pokročilém stadiu. Např. nádory plic v 85% případů, nádory žaludku v 70%, nádory tlustého střeva a konečníku v 50%, nádory prsu a rodidel v 40%, nádory kůže v 25% případů.

Nedá se předpokládat, že by v nejbližší době byl objeven zázračný lék na léčbu nádorového onemocnění.

Úspěšnost onkologické léčby je proto závislá na tom, aby pacient přišel včas.

K včasnému rozpoznání choroby příspívá informovanost občanů.

Je potřeba vědět, jaké jsou příznaky nádorového onemocnění, čeho si všímat. Sledování změn a nezavírání očí před varovnými "signály", jsou základní pilíře úspěšné prevence. Je potřeba vědět, jak se provádí metody samovyšetřování prsu a varlat. Je potřeba informovat o důležitosti rodinné anamnézy a znát rizikové faktory pro vznik onemocnění. Současné screeningové programy hrazené pojišťovnou se zaměřují na nejčastější onkologické diagnózy (prso, tlusté střevo, připravuje se děložní čípek).

Primární prevence

je záležitostí každého z nás a vyžaduje pouze znalost rizikových faktorů a dostatek pevné vůle ke změně vžitých stereotypů. Zejména mladí lidé přistupují k mentorování těch starších s odporem. Právě však na ně by se měla orientovat osvěta a využívat netradičních forem, jak jim tuto problematiku přiblížit. Výchova člověka ke zdravému způsobu života je nejúčinnější formou prevence nejzávažnějších nemocí, které zkracují lidský život a znamenají jak osobní, rodinné tragédie, tak i ztrátu pro společnost. Programy zaměřené na pozitivní ovlivnění výživy, nekuřáctví, propagaci sportovní aktivity, ovlivňují příčinu řady chorob.

Základ životního stylu

získává dítě v rodině, ve škole, sportovním oddíle, mezi kamarády, ale nezanedbatelnou úlohu mají i média. Mnozí mladiství se pak často ztotožňují s filmovými hrdiny, kteří mají se zdravým životním stylem jen málo společného. Stejně tak je agresivní svět reklam, který se propagací např. kouřícího kovboje zaměřuje už na děti školou povinné. Dospělí mnohdy pracují ve stresujících zaměstnáních, které ale nekompenzují dostatečně pohybem ve volném čase. Klidnější život se jeví v menších městech, ale zase mnohdy chybí dostatečné kulturní a sportovní zázemí a tak jedinou "kulturou" je hospoda.

Úloha občanského sdružení

Těžko si představit fungující zdravotní systém západního typu bez dobře fungujících dobrovolných organizací. Občanské sdružení může vhodně doplňovat práci klinických pracovišť, zdravotních ústavů apod. Může organizovat projekty, na které by nemocnicím nestačily síly a finanční prostředky. V zahraničí se občanská sdružení těší úctě a jsou respektována. Samozřejmě i my bychom rádi dosáhli takového postavení. Jistě je k tomu potřeba množství mravenčí práce, aby nás veřejnost takto vnímala.

Liga proti rakovině Brno svým aktivním přístupem k prevenci nádorových chorob se chce stát důstojným partnerem pro Českou onkologickou společnost, orgány státní správy a pojišťovny.