Sponzoři

Činnost našeho občanského sdružení je závislá na finančních darech firem nebo občanů, na dotaci státních institucí nebo na přátelské pomoci při organizování akcí. Bez Vás by se nám nepodařilo řadu akcí zorganizovat.

Máme chuť a nadšení, ale jsme vděčni za každý finanční příspěvek i za Vaši podporu. Všem Vám děkujeme.

Někteří z Vás se ptají, co mají vyplnit na složenku, pokud chtějí přispět na konto naší organizace. Přikládáme proto stručný návod.

Příjemce:

Pokud si částku odepisujete z daní, můžeme Vám vystavit doklad Potvrzení o příjmu daru, můžeme vystavit i darovací smlouvu. Pokud nemáte námitek, uveřejníme Vaše jméno na web stránku Ligy mezi ty, kteří nás podporují.

Firmy, které nás podpořily

Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu, o.p.s.
Avon Cosmetics, spol.s.r.o.
AVEX Trade, spol.s.r.o.
Bristol Myers Squibb
Brněnské veletrhy a výstavy
Český rozhlas Brno
DAVAY, spol. s.r.o.
Dopravní podnik města Brna
Eurofit trading
Koalice pro zdraví
L. Gallová - prodejna Diana
Magistrát města Brna
Maloobchodní síť Brněnka
Ministerstvo zdravotnictví
Monkin
Nutricia
Rádio Hej
Rádio Krokodýl
Rehabilitační centrum Žlutý kopec
Restaurace Přístav
Sun Marketing
Syncare plus, s.r.o.

Další dárci a příznivci

pan Marek Haška
paní Kateřina Pokorná
pan Jan Makovička
pan Michal Klaich
paní Doležalová Zdenka
paní Nováková Marie
pan Haška Marek
pan Ingerle
pan Kučera Josef
Mgr. Petr Svoboda
Kateřina Pokorná
Irena Bambuchová
Irena Hůlková
Tomáš Hněvsa
Ludmila Zipfelová
paní Koděrová
Eva Pašková
paní Olga Písková
pan Antonín Hapla
paní Hrnčiříková
pan E. Kaucký
pan Petr Kocian
paní Jindřiška Brzkovská
paní Jana Jedličková
pan MUDr. E. Kaucký
pan Robek
paní RNDr. D. Maurerová
pan Hanák
paní Eva Bártová
pan František Bublan
paní Havránková
paní Schlemerová

Spolupracujeme s

občanským sdružením Mammahelp, Diana, Krtek, Ligou proti rakovině Praha, dále s deníkem Rovnost, firmou Pfizer, firmou Abbot, Zdravotním ústavem v Brně, Ústavem preventivního lékařství LF MU, Masarykovým onkologickým ústavem, Vltava-Labe-Press, Českým rozhlasem Brno, rádio Petrof, www.kamvbrne.cz a dalšími subjekty.