Současná legislativa - zdravotní prevence

Zákon číslo 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění


§ 13: § 15: § 29:

Vyhláška MZ ČR č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve znění vyhlášky č. 183/2000 Sb.


§ 1: Praktický lékař pro dospělé

…od doby dovršení 18 let věku vždy jednou za dva roky

§ 2: Praktický lékař pro děti a dorost

… systém prohlídek od narození do ukončení 17. roku věku vč. stomatolog., psycholog. a gynekolog. péče a anthropometrického měření.

§ 3: Prevence v oboru stomatologie

od šesti měsíců do 18 let věku dvakrát ročně se zaměřením na vývoj chrupu, onkologická prevence zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech ma chrupu, parodontu, čelistech a kolem čelistních měkkých tkáních.

§ 4: Prevence v gynekologii

začíná v 15 letech dětským gynekologem a dále jedenkrát ročně

Účinnost vyhlášky od 1. dubna 1997

MUDr. Antonín Randula, náměstek pro diagnosticko-léčebnou péči, randula@mou.cz, tel. 543 134 101