Rodinný kurz snižování nadváhy - vyhodnocení - únor 2005

Stobíkem jdou kila dolů,
každý čtvrtek blbnem spolu.
Když se nám všem zadaří,
v plavkách těla zazáří!!

Tak takto zrýmoval jeden z rodinných týmů své očekávání z kurzu snižování nadváhy, který proběhl na jaře tohoto roku v Masarykově onkologickém ústavu. Cílem kurzu bylo změnit stravovací a pohybové návyky nejen dětí, ale především celé rodiny, která je dítěti modelem.

Kurz měl 12 lekcí a probíhal 1 krát týdně, vždy 1 hodina pohybové aktivity a 2 hodiny teorie, kde děti zábavnou formou získávaly nové poznatky o výživě, trénovaly svoji vůli a učily se jak efektivně zabudovat nové návyky do praxe. Do kurzu se přihlásilo celkem 14 párů, ve věku 9 – 14 let. BMI (pozn. redakce: parametr vypočtený z váhy a výšky) rodičů bylo překvapivě nízké, 8 rodičů mělo BMI v normě a pouze 6 rodičů bylo v pásmu nadváhy či obezity. Potvrdilo se, že obezita dětí vadí a chtějí ji řešit především štíhlí rodiče. Průměrný váhový úbytek rodičů s nadváhou byl během kurzu 3.2 kg. Kurz absolvovalo 11 dětí (3 chlapci a 8 děvčat). Během kurzu děti vyrostly v průměru o 2,2 cm a průměrný váhový úbytek činil 1,8 kg. Stravovací návyky dětí se během kurzu velmi zlepšily. Děti, které vynechávaly snídani, začaly snídat, v hodnocených jídelníčcích dětí se začalo objevovat více zeleniny, celozrnného pečiva, libového masa, méně uzenin, sladkých nápojů a sladkostí.

Děti i jejich rodiče jsou odhodláni v nových návycích pokračovat. Po prázdninách budou mít možnost pravidelných kontrol spojených se cvičením.

Šanci budou mít i ostatní děti, které mají se svojí hmotností problém. Nový kurz poběží od poloviny října. Zájemci se mohou hlásit v Poradně zdravé výživy a odvykání kouření (Tel. 543 134 303).

Už nechci být Bobíkem,
zkusím to se Stobíkem.
Kalorie útočí,
s jídelníčkem zatočí.
Cvičit, plavat, sportovat,
do těla si pěkně dát.
Proč to všechno podstoupit,
Chceme přece zdraví být!