Věděli jste o tom?

Wilhelm Wilms: Věděli jste o tom?

věděli jste o tom,
že blízkost někoho druhého
může uzdravit
rozstonat
zabít i oživit?
Věděli jste o tom,
že blízkost někoho druhého
může probudit v člověku
dobro i zlo
smutek i radost?

Věděli jste o tom,
že nepřítomnost někoho druhého
může znamenat umírání
že příchod někoho druhého
vrací život?

Věděli jste o tom,
že hlas někoho druhého
vrací sluch člověku,
který byl ke všemu hluchý?

Věděli jste o tom,
že slovo
nebo skutek někoho druhého
může vrátit zrak
člověku,
který byl ke všemu slepý,
který už neviděl nic,
který už neviděl smysl v tomto světě
ani ve svém životě?

Věděli jste o tom, že mít pro druhého čas
je víc než peníze
víc než léky
někdy víc než geniální operace?

Věděli jste o tom, že naslouchání dělá zázraky,
že zájem o dobro druhého přináší úroky,
že závdavek důvěry se nám stokrát vrátí?

Věděli jste o tom, že konat je víc než mluvit?

Věděli jste o tom všem?

Věděli jste i o tom, že cesta od vědění přes mluvení
ke konání je dlouhá jako cesta mezi planetami?