Úzkost a její zvládání

Co je to úzkost?

Úzkost je jedna ze základních lidských emocí. Je nezbytná pro přežití, protože nás mobilizuje ve chvílích ohrožení. Úzkost je normální reakce organismu na nebezpečí nebo na stres a způsobuje problémy jen tehdy, když je příliš silná nebo když trvá dlouhou dobu.

Při nebezpečí se tělo připravuje k akci tak, že se do krve uvolní adrenalin, organismus se tak připravuje k útěku nebo k boji, protože adrenalin zvýšil zásobení svalů krví, napětí ve svalech, zrychlil dýchání a srdeční činnost, zvýšil pocení, aby se tělo ochladilo. Vznikají tělesné pocity úzkosti.

Když cítíme úzkost, mění se i naše myšlení. Obvykle začnou převládat obavy a starosti: obáváme se nejhoršího, obáváme se, že naše problémy nikdy nezmizí, myslíme negativně.

Při úzkosti se také může měnit naše chování: objevuje se neklid, popocházení, okusování nehtů, kouření, pití alkoholu, uklidňování se jídlem, vyhýbání se určitým situacím.

Jak lze zvládat úzkost?

Většinou se osvědčuje působit na překonání úzkosti více způsoby. Alespoň některé Vám pro Vaši inspiraci uvedu.

Správné dýchání

Položte si jednu ruku na hrud´a druhou na břicho. Když vdechujete nosem, musíte cítit, že se Vám pohybuje břicho. To znamená, že dýcháte celými plícemi. Pomalu a plynule vydechujte nosem. Opakujte to a snažte se zachovávat pomalý rytmus dýchání. Měli byste vdechnout asi dvanáckrát za minutu, to znamená, že jeden vdech a výdech by měl trvat asi pět vteřin.

Je vhodné procvičovat správné dýchání, protože jde o to, abyste si zvykli dýchat tímto způsobem automaticky. K tomu dojde pouze tehdy, když to budete opakovaně zkoušet.

Jak se Vaše schopnost správně dýchat zlepší, bude pro Vás snadnější začít tímto způsobem dýchat pokaždé, když začnete cítit úzkost.

Tak jako u každé techniky zvládání úzkosti i u této platí, že je nejúčinnější, když ji začnete používat v okamžiku, kdy se úzkost začíná teprve projevovat.

Jednoduchá relaxace

Při tomto cvičení je třeba, abyste si představovali něco pro Vás uklidňujícího, příjemného. Může to např. být: zvuk mořských vln, zelená louka, hory, západ slunce atd.

Přesunutí pozornosti

Ve chvílích přicházející úzkosti je možné si „vzpomenout“, kolik těžkých situací jsem v životě již překonal /a/, lze plánovat blízkou budoucnost, uvědomit si, kdo se mnou i „na dálku“ je spojen vztahy lásky, přátelství.

Měření času

Jak velmi radostné, tak chvíle intenzivní úzkosti jsou většinou časově krátké. Změřte si tento čas, budete překvapeni krátkostí největšího duševního tlaku, je to pro možné příště dobrá zkušenost, „dá se to vydržet, je to jen pár minut!“

Blízkost a důvěra, rozhovor

Blízkost člověka léčí. Stisk ruky, povzbuzení, probouzí naději. Sdílejte své obavy s blízkými a projevujte o ně opravdový zájem.

Přítomnost smysluplných úkolů v životě

„Neexistuje nic, co by člověku umožňovalo lépe překonávat obtíže, než vědomí, že pracuje na nějakém úkolu.“ Frankl

Být na tomto světě pro něco nebo pro někoho samo o sobě vytváří distanci od sebe samého a tím ovlivňuje i úzkost.

Humor, vtip, zpěv

Vyzkoušejte a zjistíte, jak účinným je lékem proti obavám, stísněnosti, úzkosti.


Přeji každému čtenáři odhodlání ovlivňovat své vlastní úzkostné prožitky, nebojte se strachu! Strach se bojí uvedených metod, už mnohokrát prohrál, přeji Vám ze srdce toto cenné vítězství!

PhDr. Martina Kosová