Kamínek do mozaiky - k 10. výročí ONKO OKNA

Kamínek do mozaiky - k 10. výročí ONKO OKNA

10. výročí našeho občasníku Onkaokna nám dává příležitost zamyslet se nad tím, jak prožíváme sami různá naše výročí, nad časem minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Jsou výročí, na která se velmi těšíme. Oslavujeme je setkáním s rodinou, přáteli, spolupracovníky.

Do některých oslav se nám zase jindy až „tak moc nechce“. Chybí pocit bezstarostnosti nebo nemáme něco, oč jsme hodně stáli – např. plnost zdraví, práci, blízkého člověka.

Je vhodné „slavit“ i za těchto okolností? Určitě ano. Oslavou prožíváme sváteční chvíle, jsme vděčni za vše dobré, co bylo, dáváme najevo sobě i druhým, že je dobré, že jsme tady na světě.

Dobře slavit znamená být vděčný, možná pochopit o něco více ze života, setkat se s blízkými lidmi, vyjádřit druhým lásku, svůj vztah k nim.

Když se blíží nějaké výročí, přemýšlíme často nad tím, jak utvářet budoucnost. Mohu pokračovat tak, jak doposud? Nebo cítím potřebu něco změnit?

A co když oslavy skončí a začne všednost? Každý den je kamínek do mozaiky života a až zpětně můžeme zahlédnout jejich význam či prázdné místo.

Redakce občasníku Onkaokna slaví 10. výročí vydávání tohoto časopisu.

Děkuji všem, kteří se v průběhu těchto let na něm podíleli. Děkuji autorkám a autorům článků, ochotným dobrovolníkům v tiskárně, při distribuci. Děkuji čtenářům, kteří neváhali redakci napsat.

Přeji nám všem, aby Občasník každému čtenáři nabízel podněty k zamyšlení, užitečné informace, dodával naději v krásu žití i za těžkých podmínek, abychom se při čtení každého čísla také od srdce zasmáli.

Přeji paní doktorce Šachlové – zakladatelce Onkaokna nadále houževnatost a trpělivost i radost z tohoto 10-letého díla.

Atˇse nám dobře čte a atˇjsme za něj vděční. Je plodem práce a vztahu k Vám, pacientům.

PhDr. Martina Kosová

ONKO OKNO 3/2005