Chvíle pro ohlédnutí

V životě každého z nás nastávají chvíle pro ohlédnutí, reflexi toho, co se událo v našem životě, co se podařilo více, co méně, čeho litujeme a za co jsme vděční. Přelom roku, životní výročí, pobyt v nemocnici, někdy dovolená jsou výzvou k těmto úvahám. Mohou nám hodně cenného přinést do života a nejen nám, ale pokud se s těmito prožitky dokážeme podělit, i ostatním lidem.

Náš život se někdy podobá jedoucímu vlaku. Až když se zastavíme, všímáme si toho, co za jízdy (a někdy velmi rychlé jízdy) nejsme schopni postřehnout.

Každý z nás se vyvíjí, to znamená, že k cestě životem nutně patří i chyby, omyly. Jde o to, aby nás při zpětném pohledu neděsily, ale spíše v každém z nás probouzely otázku: „Co s tím udělám?“

Budˇme vděčni za všechny posly lásky na naší životní cestě, vydejme se dál s odvahou, že život přináší každý den nové příležitosti a je jen na nás, jak je naplníme.

PhDr. Martina Kosová