Prevence gynekologických zhoubných nádorů

Situace ve výskytu zhoubných nádorů gynekologické oblasti v ČR není vůbec příznivá, vzrůstá výskyt zhoubných nádorů děložního těla a vaječníků. Frekvence výskytu karcinomu děložního čípku kolem 20ti na 100 tisíc žen nás v celosvětovém hodnocení staví na nelichotivé umístnění.

Nádory evních rodidel a děložního čípku jsou pro včasný záchyt již předrakovinných změn nejvděčnější oblasti.

Jsou dobře přístupné zrakové kontrole, kolposkopickému vyšetření a odběru bunečného materiálu k poměrně spolehlivému cytologickému vyšetření nebo v případě nutnosti i odběru bioptického materiálu k přesnějšímu histologickému vyšetření.

K účinné prevenci vzniku nádorových onemocnění patří eliminace onemocnění vyvolávajících, škodlivých faktorů.

Nádory zevních rodidel se vyskytují ve vysokých věkových skupinách a jejich záchyt v pokročilém stádiu je téměř vždy následkem podcenění významu preventivních prohlídek.

Karcinom děložního čípku se vyskytuje ve všech věkových kategoriích, má nejlepší vyhlídky na včasný záchyt již přednádorových změn a možnost konzervativních léčebných opatření.

Jsou známé vyvolávající faktory – zahájení pohlavního života v nízkém věku, větší počet pohlavních partnerů, vícečetnost porodů, kouření, nízký socioekonomický stav a virové infekce pohlavních orgánů – HPV.

Preventivním opatřením tedy je bezpečný sex zahájený po 17 roku věku, nestřídání pohlavních partnerů, nekuřáctví a plánovaná vakcinace proti HPV infekci.

Pravidelný, dobře organizovaný, počítačově hlídaný screening ženské populace je jedinou cestou k výraznému snížení frekvence tohoto onemocnění, která se ve vyspělých zemích pohybuje kolem 6/100000 žen.

Vzrůstající výskyt nádorů děložního těla jde z velké části na vrub špatné životosprávě- obezita, diabetes a významný podíl na frekvenci tohoto onemocnění má delší účinek estrogenů na děložní sliznici následkem včasnějšího věku první a pozdnějšího věku poslední menstruace a nižším počtem porodů.

Preventivní zdravotní program není stanoven, vhodné je sledování rizikových skupin žen sonograficky a cytologicky.

Výskyt nádorů vaječníků mírně stoupá. Toto onemocnění , postihující všechny věkové kategorie, ale zejména ženy kolem 50 let věku nemívá včasné alarmující příznaky a proto je zachyceno téměř vždy v pokročilých stádiích a tedy se špatnou prognózou.

Preventivní program pro toto onemocnění neexistuje, doporučováno je sledování zejména žen s rodinnou zátěží.

Předpokládá se, že větším rozšířením užívání hormonální antikoncepce, blokující ovulaci, se bude výskyt tohoto onemocnění snižovat.

MUDr. Alfréd Dörr, CSc., primář Oddělení gynekologické onkologie, dorr@mou.cz, tel. 543 132 310