Práva pacientů

Práva pacientů (Centrální etická komise MZČR)
Práva pacientů (podle zákonů 20/66Sb., 48/97 Sb. a 256/92 Sb.)
Deklarace na podporu a dodržování práv onkologických pacientů
Charta práv nemocných
Práva hospitalizovaných dětí