Práva pacientů (podle zákonů 20/66Sb., 48/97 Sb. a 256/92 Sb.)

Pacient má právo:

 1. na zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které se zdravotnický pracovník dozvěděl v souvislosti s ošetřováním nebo léčbou
 2. na veškeré informace o svém zdravotním stavu
 3. získat od svého lékaře potřebné informace pro zasvěcené rozhodnutí před zahájením nového diagnostického nebo terapeutického postupu
 4. odmítnout léčbu a být informován o důsledcích svého rozhodnutí
 5. na soukromí při ošetřování nebo léčbě
 6. na bezplatné preventivní vyšetření sledující zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a aktivní přístup zdravotnického zařízení k preventivním prohlídkám
 7. podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče
 8. nejméně na jeden léčivý přípravek v každé skupině léčivých látek hrazený ze zdravotního pojištění
 9. na prostředek zdravotnické techniky, hrazený ze zdravotního pojištění v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení
 10. na úplný výpis z účtu a evidence své zdravotní pojišťovny
 11. na poskytnutí jednou do roka bezplatně, nebo za přiměřenou úplatu kdykoli, na požádání zprávu o informacích uchovávaných o své osobě v evidenci provozovatele informací, například o zdraví
 12. na lékařskou službu první pomoci a ústavní pohotovostní službu
 13. na lékařské ošetření rychlou záchrannou službou do 13 minut ve městě a 19 minut mimo město
 14. na bezplatný výdej léků v lékárně, pokud není stanoven doplatek ze zákona
 15. na ohleduplný, citlivý a důstojný přístup při léčbě