Poradna zdravé výživy a odvykání kouření

Odborným garantem poradny je Prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc., přednostka ÚPL LF MU v Brně a MUDr. Milana Šachlová, CSc., gastroenteroložka MOU.

Veškeré informace získané při vyšetřeních podléhají lékařskému tajemství.

Adresa

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno. A přesněji: v přízemí Bakešova pavilonu.

Telefon

543 134 303
Pro objednání, prosím, zavolejte vždy 5 minut před celou hodinou.

Email

Své dotazy můžete zasílat i emailem na adresu poradna@mou.cz

Ordinační hodiny

Upozornění

Pro objednání, prosím, zaklepejte na dveře či zavolejte na telefonní číslo 543 134 303 (vždy 5 minut před celou hodinou).

Dovolujeme si Vás upozornit, že i v naší poradně je vybírán regulační poplatek 30 Kč.

Co vás v poradně čeká

Nabízíme Vám ZDARMA odborné poradenství v oblasti výživy, pohybové aktivity, ale také odvykání kouření.

Provedeme Vám odborné vyšetření Vašeho výživového stavu a zhodnotíme Vaše stravovací zvyklosti. Změříme Vaše tělesné míry, tělesnou hmotnost, procento tělesného tuku, krevní tlak či zjistíme množství tuku a cholesterolu v krvi. A kuřákům zanalyzujeme množství oxidu uhelnatého v dechu i krvi.

Nabízíme Vám dlouhodobé sledování Vašeho výživového stavu, stravovacích zvyklostí a komplexní prevenci v oblasti onemocnění hromadného výskytu ( srdečně – cévní onemocnění, cukrovka II. typu, nadváha, prevence onkologických onemocnění…). Pomůžeme Vám přestat kouřit či začít se hýbat. "Nezakazujeme, radíme, respektujeme."

Poradna spolupracuje s odbornými lékařskými pracovišti a má zajištěnu návaznost na případná další speciální vyšetření.

Poradnu vedou absolventi Lékařské fakulty MU se specializací na výživu člověka.

Odborným garantem poradny je Prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc., přednostka ÚPL LF MU v Brně a MUDr. Milana Šachlová, CSc., gastroenteroložka MOU.

Veškeré informace získané při vyšetřeních podléhají lékařskému tajemství.

Co potřebujete pro první návštěvu poradny? Nic speciálního, jen:

  1. znát datum a čas Vaší návštěvy – objednejte se (viz. Kontakt)
  2. mít u sebe kartičku zdravotního pojištěnce

A ostatní Vám už povíme osobně. A nejdříve Vy nám.

Těšíme se na Vás.

Výživové poradenství

Ke stažení

Realizované akce