Plavba za zdravím

Rok 2014

Plavba za zdravím

Rok 2013

Plavba za zdravím

Milí kolegové,

dovolte mi, abych vás pozvala na akci, kterou už tradičně připravuje za začátku školního roku Liga proti rakovině Brno společně s Masarykovým onkologickým ústavem Brně.

Plavba za zdravím se uskuteční v neděli 8. září. Parník Lipsko odplouvá z technického můstku u přístaviště ve 14:00 hodin (předpokládaný návrat v 16:00 hodin).

Na palubě budou k dispozici materiály upozorňující na nutnost prevence proti nádorovým onemocněním, pracovnice Poradny pro zdravou výživu a odvykání kouření MOÚ budou informovat o úloze vlákniny v potravě a pro děti je připravena výtvarná soutěž.

K pohodě určitě přispěje i kytarista a zpěvák Michal Škrla.

Na akci Plavba za zdravím se bude letos podílet i tým Kradiovize Brno 2030. Lékaři a zdravotní sestry budou měřit krevní tlak, vitální kapacitu plic či hladinu oxidu uhelnatého, což může přinést zajímavé zjištění nejen kuřákům, ale také těm, kteří se v zakouřeném prostředí pohybují. Dále budou odborníci poskytovat zdravotní poradenství v oblasti prevence kardiovaskulárních onemocnění.

Liga proti rakovině Brno je dobrovolné občanské sdružení, jehož cílem je snižování počtu onkologických onemocnění v naší populaci a včasný záchyt nádorového onemocnění. Soustředí se na výchovu k nekuřáctví, zdravému způsobu života, ale i na zmírnění utrpení pacientů s nádorovým onemocněním a zlepšení kvality jejich života. Poskytuje poradenství a pomoc onkologickým pacientům i zdravým lidem, podporuje výzkum v oblasti prevence a léčby nádorů. Iniciuje publikační činnost v oblasti osvětových materiálů pro veřejnost.

Masarykův onkologický ústav v Brně je specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností, jedinečný svého druhu v České republice. Na jednom místě jsou zde soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby, rehabilitaci. Jeho pracovníci se také zaměřují na vědecko-výzkumnou činnost včetně základního výzkumu. Je to pracoviště s pre- i postgraduální výukou lékařů a zdravotníků a s osvětovou činností zaměřenou na širokou veřejnost.

Kardiovize Brno 2030 je preventivní projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu, jehož cílem je zjištění aktuálních zdravotních rizik Brňanů a do roku 2030 jejich minimalizování. Projekt se skládá ze dvou fází. V rámci první probíhá u náhodně vybraných obyvatel Brna ve věku od 25 do 64 let mapování rizikových faktorů srdečně cévních onemocnění. V rámci druhé fáze pak budou na základě dosažených výsledků navrženy vhodné preventivní programy, jejichž cílem bude snížit výskyt zjištěných rizikových faktorů. Projekt Kardiovize je financován především ze strukturálních fondů Evropské unie. Více informací na www.fnusa-icrc.org/kardiovize.

Plavba za zdravím je určena všem věkovým kategoriím, od malých dětí až po ty dříve narozené. Plavba i program jsou zdarma.

Akci jsme poprvé uspořádali v roce 2002 a nutno podotknout, že v předchozích letech měla Plavba velký ohlas. Pokaždé se jí zúčastnilo několik stovek zájemců o zdravý životní styl. Doufáme, že tomu bude s vaší pomocí letos obdobně. Bližší informace se můžete dovědět od Ing. Ivy Hrnčiříkové, Ph.D., předsedkyně Ligy proti rakovině Brno – tel.: 54313 4303, mobil 737 571 224.

Akci podpořil i Dopravní podnik města Brna, a.s.

Prosím, pozvěte na tuto osvětovou akci širokou veřejnost.

Za spolupráci děkuje

PhDr. Zuzana Joukalová
tisková mluvčí MOÚ a členka Ligy proti rakovině Brno

Rok 2012

Plavba se uskutečnila v neděli 9. září.

Na palubě, kromě informací o správné výživě, vhodné pohybové aktivitě, prevenci onkologických nemocí, zazněly také písničky v podání mladého talentovaného zpěváka Michala Škrly, návštěvníci uslyšeli přednášku o netradičních surovinách pro přípravu pečiva s vysokým obsahem vlákniny, pro děti byla připravena výtvarná soutěž.

Fotogalerie