Nádory varlat

Jejich výskyt se stále zvyšuje a jsou nejčastějším nádorovým onemocněním mladých mužů ve věku 20-40 let. V roce 2000 bylo hlášeno 384 nových případů. Jestliže je nádor varlete objeven včas, je léčba velmi úspěšná.

Jaké je rizikový faktor onemocnění?

nesestouplé varle (kryptorchismus), ohroženo je i druhé, řádně vyvinuté a sestouplé varle

Jaké jsou příznaky?

Prevence je snaha o předcházení nádorového onemocnění.

Mnohé může ovlivnit každý z nás svým způsobem života.

Prevence nádorů varlat:

Postup při samovyšetřování:

Samovyšetřování se provádí po osprchování vlažnou vodou, kdy je šourek uvolněný a vláčný. Postavte se před zrcadlo a prohlížejte si pozorně šourek. Hledejte změny v objemu, změny v symetrii varlat, jejich nepravidelnosti a změny na kůži šourku.

Vyšetřujte pohmatem každé varle zvlášť tak, že jemně prohmatáváte mezi palcem a ostatními prsty. Hledejte jakékoliv nepravidelnosti v konzistenci, objemu i povrchu.

Některé nesouměrnosti jsou normální. Jedno varle bývá obvykle větší než druhé. V přední části šourku je uloženo varle, v zadní horní části je za ním nadvarle. To může být mylně považováno za nádorovou tkáň.

Při jakékoliv změně navštivte lékaře. Falešný stud a podcenění příznaků mohou být zcela zbytečně mít vážné důsledky. Důležité je přijít včas!