Nádory děložního čípku

ČR zaujímá v evropském měřítku 2. místo ve výskytu ve skupině od 35-64 let. V roce 2000 bylo hlášeno v ČR 1045 nových případů.

Jaké jsou rizikové faktory?

Jaké jsou příznaky onemocnění?

Prevence je snaha o předcházení nádorového onemocnění.

Mnohé může ovlivnit každá z nás svým způsobem života.

Jak se můžete rakovině děložního čípku sama bránit?

Preventivní gynekologické prohlídky jsou hrazeny ze zdravotního pojištění 1x ročně. Včasný záchyt v této oblasti je velmi jednoduchý, protože změny jsou dobře přístupné zrakové kontrole lékaře a je možnost odebrat stěr ze sliznice kartáčkem k dalšímu vyšetření pod mikroskopem. Při včasném záchytu se úspěšnost léčby pohybuje kolem 90% a nejlepší výsledky jsou dosahovány při léčbě předrakovinných stádií onemocnění. Důležité je tedy přijít včas!