Mamární program

Mamární program v MOÚ vychází jednak ze programu screeningu prsu ČR, jednak vychází z potřeb ústavu. MOÚ totiž slouží i jako konziliární specializované pracoviště pro konzultace klientek nebo pacientek, které byly vyšetřeny mamograficky na jiných pracovištích.

Mamární screening (t.j. státem garantovaný program aktivního vyhledávání nádorů prsu u žen tak, aby se zachytily jeho časné formy a snížila se úmrtnost na toto onemocnění) začal 1.9.2002 – kompletní informace je na webovských stránkách MOÚ pod názvem INFORMACE - mamografický screening.

Pracoviště, která byla zařazena do screeningu, musí splňovat přesně definované podmínky kvality.

Patří sem zejména:

Kromě screeningových (= preventivních) mamografických vyšetření provádí naše pracoviště samozřejmě i diagnostická vyšetření prsů. O diagnostických vyšetřeních prsu mluvíme tehdy, jestliže vyšetřujeme již nemocný orgán - v tomto případě prs. Mezi diagnostická vyšetření prsu patří vyšetření mamografické, ultrazvukové, mamoscintigrafické apod.

Jako konziliární pracoviště je MOÚ chápáno pro své velmi dobré diagnostické výsledky v dané problematice i dlouhodobou (desítky let) zkušenost. Výše uvedenou kvalitu uplatňujeme samozřejmě i u případů, které jsou s námi konzultovány z jiných pracovišť.

MUDr. Helena Bartoňková, primářka Oddělení radiologie, bartonkova@mou.cz, tel. 543 136 000