Péče o dutinu ústní

Dutina ústní je místem, kde se velmi často objevují komplikace spojené s léčbou nádorových onemocnění (chemo- či radioterapií). Mezi tyto komplikace patří zánět dutiny ústní (tzv. mukositida), sucho v ústech (tzv. xerostomie), afty či krvácení. Takto narušená sliznice je pak snadno přístupná četným mikroorganismům (bakteriím, plísním, virům), které se posléze mohou u nemocí a léčbou oslabeného pacienta rozšířit do celého těla. Komplikace v dutině ústní působí bolest, obtíže při příjmu potravy a v určitých případech mohou být překážkou pro dokončení chemo- či radioterapie. Proto je nutné věnovat péči o dutinu ústní dostatečnou pozornost.

Zánět dutiny ústní: prevence a léčba

Frekvence a tíže zánětu dutiny ústní závisí na důkladnosti ústní hygieny, předchozím poškození sliznice a typu cytostatika či radioterapie (riziková je zejména radioterapie oblasti hlavy a krku). Již před zahájením onkologické léčby je vhodné navštívit zubního lékaře, který ošetří zubní kazy a stávající záněty v dutině ústní. V rámci prevence komplikací v dutině ústní je třeba zaměřit se na pečlivou ústní hygienu, která pomáhá snížit množství mikroorganismů v ústech.

Pokud se i navzdory preventivním opatřením a důkladné péči nepodaří zánětu předejít, je nutné přistoupit k léčbě.

Sucho v ústech

Chemoterapie a radioterapie mohou vyvolat sucho v ústech, které je zapříčiněno negativním účinkem onkologické léčby na slinné žlázy, následkem čehož dochází k snížené tvorbě slin, které jsou navíc velmi husté. Suchost v ústech usnadňuje osídlení dutiny ústní mikroorganismy, které mohou zapříčinit vznik zánětu. Pro zmírnění těchto obtíží se doporučuje častější popíjení tekutin, žvýkání žvýkaček bez cukru či cucání bonbónů bez cukru, vytírání úst borglycerínovými tyčinkami, výplachy roztokem hydrogenuhličitanu sodného, upřednostnění dýchání nosem, které nevysušuje sliznici tolik jako dýchání ústy. Vhodná jsou sladká a kyselejší jídla, která pomáhají zvýšit tvorbu slin. Není vhodné používání ústních vod a sprejů s obsahem alkoholu, který sliznici dráždí a vysušuje.

Mgr. Jindřiška Hofmanová
Ústavní lékárna MOÚ
2/2005