Zvládání chronické bolesti

Podle letáku Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČSL a společnosti Pfizer

Buďte realističtí
Měli byste se smířit se skutečností, že se budete setkávat s bolestí každý den. Snažte se vypořádat se strachem, obavami a zhoršenou náladou, které patří k Vašemu onemocnění.

Zapojte se
Zaujměte aktivní roli v péči o své zdraví, pracujte sami na jeho zlepšení.

Učte se odpočívat a rozptýlit se
Naučte se správně dýchat a uvolnit se.

Rozpoznejte své myšlenky a pocity
Snažte se o pozitivní myšlení a pozitivní přístup k řešení problému.

Bezpečný pohyb
Pohybujte se opatrně a bezpečně. Naučte se klidně a hluboce dýchat.

Stanovte si priority
Je nezbytné si říci, co je v životě důležité.

Stanovte si realistické cíle
Rozdělte si velké úkoly do menších, lépe zvládnutelných kroků.

Poznejte svá práva
Můžete odmítnout, co si nepřejete. Nejste nuceni dělat více než dokážete při své nemoci.

Komunikujte
Zřetelná a účinná komunikace s rodinou a přáteli a kolegy snižuje úzkost, napětí a stres.

Znovu objevte naději
Použitím těchto kroků můžete: