Zhoubné nádory varlat

Tvoří přibližně 1 % všech zhoubných nádorů u mužů, ale ve věkové skupině mužů mezi 20.-40. rokem jsou nejčastějším nádorovým onemocněním. Podle histologického typu (pod mikroskopem), rozdělujeme nádory na seminomy a neseminomy. Nádory varlat mohou být někdy i oboustranné.

Mají významnou rasovou, geografickou a věkovou distribuci. Nejvyšší výskyt je v Dánsku, nejnižší na Dálném východě. V ekonomicky rozvinutých zemích se výskyt zvyšuje. Zvýšené četnosti se týkají především mladých mužů.

Na vzniku se mohou podílet genetické faktory. Děti postižených otců mají 6x vyšší riziko vzniku tohoto nádorového onemocnění oproti ostatní populaci.

Rizikovým faktorem je kryptorchismis (nesestouplé varle), u nekorigovaného kryptorchismus dochází k rozvoji nádoru ve 12-33 % i v sestouplém varleti. Ostatní rizikové faktory jako např. příušnice, tříselná kýla, úrazy šourku, nebyly prokázány.

Příčina vzniku nádorů není známá. Přestože jsou varlata snadno dostupná vyšetření, více než 1/3 pacientů přichází s pokročilým onemocněním nebo s již vytvořenými vzdálenými metastázami. Neznalost anatomických poměrů a stud vedou k oddálení diagnózy a léčby i o několik měsíců. Významnou a nejjednodušší metodou časného záchytu je samovyšetřování.

Místní příznaky - nebolestivé zvětšení varlete nebo nebolestivá rezistence ve varleti. Bolesti při rychlém růstu. Pocit tíže a nepohody v šourku. Bolesti v dolní polovině břicha nebo tříslech obvykle provázejí místně pokročilý nádor.

Mohou být přítomny i celkové příznaky - pocit napětí v prsou, únava, nechutenství, teplota, váhový úbytek, chudokrevnost, zvýšený krevní tlak, bolesti kostí při rozsevu onemocnění.

Úspěšnost léčby nádorů varlat je vysoká. Prognózu ovlivňuje rozsah onemocnění a histologický nález (pod mikroskopem).

Nejdůležitější je přijít k lékaři včas. Nepodceňujte samovyšetřování varlat.