Zhoubná nádorová onemocnění prsu u mladých žen

Výskyt zhoubných nádorů prsu u žen v ČR trvale roste. Na řadě onkologických pracovišť je pozorován i častější záchyt onemocnění v mladším věku. Je tomu tak opravdu?

V průběhu let 1989-2004 bylo každoročně evidováno asi 400-500 nových případů ve věkové skupině 20-44 let. Podle výsledků z Národního onkologického registru má podíl mladších žen spíše klesající tendenci. Růst výskytu zhoubných nádorů se týká pouze věkové skupiny žen nad 50 let.

Některé mladé ženy mají vyšší genetické riziko. Část z nich jsou nositeli genetické změny (mutace), která zvyšuje riziko vzniku nádoru až 10x.

Nádor prsu u mladých žen představuje závažnou diagnózu, která vyžaduje specifické postupy v diagnosticko-léčebné praxi.

Použit článek MUDr. Jiřího Nováka a kolektivu v Aktualitách v onkologii v časopise Klinická onkologie 1/2008