Zdravé stárnutí

Jedná se o projekt EU, jehož cílovou skupinou jsou lidí nad 50 let. V ČR máme 10 532 770 obyvatel (k 31.12.2010), naděje na dožití mužů je 74,4 roku, naděje na dožití žen 80,6 roku.

Duševní pohodu seniorů zvyšuje napři dobrovolnictví, různé studijní kroužky a skupiny poskytující sociální aktivity zabraňující sociální izolaci a osamocenosti u seniorů. Vhodnou úpravou prostředí, instalací signálního zařízení, opatrným ordinováním nebo odejmutím psychofarmak se snižuje riziko pádů a strach z pádů. Dr Janatová ze Státního zdravotnického ústavu (SZÚ) zdůrazňuje význam pohybové aktivity. V Norsku je např. 6% populace starší 65 let aktivní podle doporučení 30minutové středně náročné aktivity denně. Intervence zaměřená na fyzickou aktivitu vede nejen ke zvyšování fyzické aktivity u seniorů, ale také ke snižování kuřáctví, zlepšení výživy a ke snížené konzumaci alkoholu.

Fyzická aktivita je efektivní pro zvyšování síly, aerobní kapacity, pružnosti, rovnováhy při chůzi a ve stoji.

Se zdravým stárnutím je podle SZÚ asociováno nekuřáctví, přičemž ale dostatečně fyzicky aktivní bývalí kuřáci a ti, kdo nikdy nekouřili, mají 2,5 krát větší pravděpodobnost stárnout ve zdraví než titíž lidé se sedavým způsobem života.

Můžete využít pomoc v Poradně zdravé výživy a odvykání kouření v Bakešově pavilónu v MOÚ. Ve spolupráci s Ligou proti rakovině Brno organizují i pohybové kurzy.