Zázračná kapka krve

Nádorová onemocnění bývají často spojena se snížením počtu červených krvinek. Někdy se zjistí jen změna v laboratoři, jindy má pacient výrazné obtíže. Při chudokrevnosti se můžete cítit velmi slabí a unavení, nevýkonní, nesoustředění. Chudokrevnost prohlubuje sexuální poruchy, tlumí sexuální zájem i aktivitu. Při chudokrevnosti můžete mít závratě, pocity zimy a krátký dech, může se zhoršit angina pectoris. Chudokrevnost nemusí být způsobena jen chemoterapií, ale i působením nádoru nebo nedostatkem látek, potřebných k tvorbě červených krvinek. Chudokrevnost trvá někdy jen krátkodobě po chemoterapii, jindy může přetrvávat dlouhodobě.

Kontroly krevního obrazu se provádějí standardně před aplikací chemoterapie. Pokud je obava z poklesu pod únosné hodnoty, je vhodné zkontrolovat krevní obraz i v období mezi jednotlivými aplikacemi chemoterapie. Jestliže si pacient začne stěžovat na příznaky chudokrevnosti (anémie), které jsou uvedeny výše, je nutno ihned udělat kontrolu krevního obrazu a zvážit transfuzi erytrocytární masy.

Počet červených krvinek mohou ovlivnit také některé léky, jako například vitaminy, preparáty železa a erytropoetin. Erytropoetin se za normálních okolností vytváří v těle v ledvinách a v současné době je k dispozici i v lékové formě. O způsobu léčby anémie, po určení její příčiny, může rozhodnout jenom lékař. Anémie je důvodem k transfuzím obvykle při poklesu koncentrace hemoglobinu pod 70 až 80 g/l.

Hlavním důvodem k transfuzím je však tolerance anémie pacientem, tedy intenzita příznaků chudokrevnosti dle subjektivního hodnocení pacienta. V případě výrazných klinických příznaků anémie by měl být pacient odeslán lékařem, který tyto příčiny zjistil, na to pracoviště, kde je podání transfuzí nejdostupnější a nejschůdnější.

Podání transfuze neprospěje pacientovi, kde onemocnění spěje nezvratně ke konci a dochází k selhávání životně důležitých funkcí. Nemá smysl ani tam, kde opakované podání nevedlo ke zlepšení klinického stavu nebo úlevy od příznaků.

Jak zvládnout potíže při chudokrevnosti?