Z nabídky sociální péče

Domácí péče

Jedná se o zdravotní péči těm lidem, kteří chtějí zůstat doma navzdory nepříznivé životní situaci. Je plně hrazena zdravotní pojišťovnou, a proto je vystavována na předpis buď ošetřujícím lékařem v nemocnici nebo praktickým lékařem v místě bydliště. Sestra – ošetřovatelka může navštěvovat pacienta až 3x denně po 1 hodině. Jedná se o odbornou péči: kontrola stavu rány, převazy ran, prevence proleženin, podávání léků, kontrola zdravotního stavu pacienta, měření tlaku.

Pečovatelská péče

Jedná se o placenou službu klientem, jejímž cílem je zajištění péče o domácnost klienta např. donáška obědů, nákupy, donáška léků, malý a velký úklid, praní a žehlení prádla, doprovod k lékaři. Úkony se hradí dle platné vyhlášky. Pacienti vyžadující pečovatelskou službu se mohou obrátit na sociální pracovnici v MOÚ nebo se musí nahlásit na obecní úřad podle místa trvalého bydliště.

Sociální pracovnice v MOÚ poskytují informace o sociálních příspěvcích, možnostech získání zdravotních pomůcek, vyřizují žádosti do LDN, hospiců.

Jana Křížová nebo Marie Tomšíková na tel. č. 54313 2421 nebo e-mail: jana.krizova@ mou.cz, tomsikova@mou.cz, ord. doba 7-15.30