Využití probiotik

Probiotika jsou definována jako živé mikroorganismy, které jsou-li podávány v adekvátním množství, přispívají ke zlepšení zdravotního stavu hostitele. Jako probiotické kultury jsou obvykle používány bakterie, které přirozeně obývají lidský trávicí trakt. Nejpoužívanější jsou bakterie rodů Lactobacillus a Bifidobacterium. Příznivé účinky probiotických bakterií zahrnují tlumení alergií, imunostimulační účinky, prevenci rakoviny střeva, zmírnění zácpy a prevenci a podpůrnou terapii zánětlivých střevních onemocnění a průjmů.

Prebiotika jsou nestravitelné oligosacharidy, které stimulují růst a/nebo aktivitu určité bakterie nebo skupiny bakterií, které mají pozitivní účinek na lidské zdraví. Zjednodušeně řečeno jsou prebiotika jakási „potrava“ pro probiotické bakterie. Pro člověka je prvním a jistě nejlepším zdrojem prebiotik mateřské mléko. Inulin, oligofructóza, galaktooligosacharidy a laktulóza splňují všechna kritéria prebiotika. Cílovými mikroorganismy pro prebiotika jsou hlavně bifidobakterie.

Synbiotika jsou kombinace probiotik a prebiotik. Příkladem synbiotické potraviny je mléčný kysaný výrobek (jogurt) obsahující bifidobakterie a oligofruktózu.

Problematika probiotik a prebiotik je řešena celou řadou vědeckých týmů po celém světě. Od roku 2002 pracuje i vědecká mezinárodní společnost . V ČR byla v roce 2006 založena Společnost pro probiotika a prebiotika (www.probiotika-prebiotika.cz).

Vybráno z článku prof. Ing V. Rady,CSc.