Ve víně je pravda?

Alkohol pilo lidstvo již přibližně před 10 000 lety. Pravděpodobně jsme však ochutnali hroznové víno zřejmě daleko dříve, protože vinná réva se vyskytovala na zeměkouli již před 150 miliony let. U nás začali pít víno Keltové, svědčí o tom i nálezy konvic. Také germánské kmeny, které k nám přišly v 1.století, se oddávaly pití vína. Teprve příchodem Slovanů znamenal konec pití vína, protože Slované pili hlavně medovinu, pivo a kudys. Pití vína se však dochovalo na Moravě a po příchodu X. římské legie v letech 276-278 a později křesťanského náboženství se pití vína na Moravě ještě více rozšířilo.

O keltských druidech víme, že dávali vojákům před bitvou nějaký povzbuzující nápoj, zřejmě víno. Víno se používalo k ošetřování ran, pilo se ředěné místo vody jako prevence střevních infekcí, používalo se ke snížení horečky a k opojení lidských obětí. V Hamburku používali víno ke sterilizaci vody jako prevenci cholery ještě v roce 1892. Víno se používalo k maceraci bylin, ve víně se z léčebných důvodů podávala i žluč, krev, moč a vnitřnosti zvířat i různé kameny, perly, myrha, jantar, křída a mramor.

První písemné svědectví o víně jako o léčebném prostředku najdeme v sumerské knize staré více než 6000 let. Přibližně ve stejné době jsou zmínky o léčebném využití ve Starém Egyptě.

V současné době není důvod používat víno k dezinfekci a ani k prevenci střevní infekce. Také víme, že víno je návyková droga, zabíjí mozkové buňky, může vyvolat cirhózu jater, rakovinu v dutině ústní a esofagu, zánět pankreatu a je také přičinou mnoha úrazů.

Při střídmém pití vína což je maximálně asi 2-4 dcl pro muže a 2-3 dcl pro ženy může mít víno i příznivý účinek v prevenci úmrtnosti na infarkt myokardu, na cévní mozkovou příhodu a v prevenci hypertenze. Vlivem uvolnění serotoninu v mozku, mají lidé příjemnou náladu, zvýšenou společenskou aktivitu, lepší konverzaci a omezenou agresivitu ve srovnání s těmi, kteří pijí nadměrné množství nebo naopak nepijí vůbec.

Důležitá je tedy střídmost v pití, určitá míra!

K důležitému zdravému životnímu stylu patří volba zdravé výživy, tělesná aktivita, pozitivní přístup k životu.