Vážně nemocný pacient

Na internetu si můžete vyhledat řadu informací o paliativní péči při pokročilém onemocnění. Několik měsíců je nyní v provozu portál www.umirani.cz. najdete zde rady právníka, sociální pracovnice, inzerci pomůcek a řadu dalších potřebných informací. Najdete zde rady pro nemocné, jeho rodinu a ošetřující, ale i pozůstalé.

Otiskujeme informace právníka o sdělování diagnózy a sociální pomoci pro pečující.

Je lékař povinen sdělit mi na požádání diagnózu mé nemoci? A mé manželce?

Pacient má právo, aby mu zdravotní péče byla poskytována s informovaným souhlasem. Má tedy právo znát svou diagnózu, zvláště pokud o její sdělení lékaře výslovně požádá.

Lékař může se souhlasem pacienta informovat též členy jeho rodiny. Pokud by pacient oznámil lékaři, že nesouhlasí, aby informoval jeho manželku, byl by lékař povinen to respektovat.

Nepřeji si, aby moje děti věděly, jakou nemoc mám - mohu svému lékaři zakázat informovat rodinu?

Máte právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o Vašem zdraví. Vaše rozhodnutí, aby děti nebyly informovány o tom, jakou nemocí trpíte, musí být tedy respektováno. Výjimkou je pouze situace, pokud by šlo o přenosnou chorobu a Vaše děti by v důsledku styku s Vámi byly takovou chorobou rovněž ohroženy a musely se podřídit určitým protiepidemickým opatřením.

Lékař mi sdělil, že muž trpí nevyléčitelnou nemocí, ale já nechci, aby se to dozvěděl. Je nějaký zákon, kterým se musí lékař řídit při sdělování diagnózy?

Bude-li si Váš manžel výslovně přát, aby mu lékař sdělil pravdivou diagnózu, nemůže mu lékař lhát. Prognóza choroby ovšem nikdy není stoprocentně jistá a v zájmu pacienta někdy lékař nesdělí úplně "natvrdo", že prognóza choroby je zcela nepříznivá. Má totiž pacienta poučit vhodným způsobem - což předpokládá i citlivý přístup k jeho psychice. Zcela mu zatajit povahu onemocnění ovšem nemůže. Nově připravovaný zákon o zdravotní péči počítá i s možností v zájmu pacienta někdy nesdělit úplnou pravdu o diagnóze a prognóze, což umožňuje i Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Pokud ovšem pacient sám trvá na pravdivé a přesné informaci, nezbude než mu ji podat. Přání manželky v takovém případě nebude relevantní.

Tuším, že má nemoc není vyléčitelná, ale nemám jistotu. Lékař není k zastižení tak, abych s ním mohl v klidu promluvit. Moji rodinu patrně informoval, ale bojím se jich zeptat. Co mohu dělat, abych se dozvěděl o své nemoci od lékaře pravdu?

Požádejte lékaře, aby s Vámi hovořil v klidu a bez přítomnosti dalších osob. Máte na to právo. Chcete-li vědět za všech okolností plnou pravdu, sdělte to lékaři. Měl by vaše přání respektovat.

Právní předpisy: