Trombóza a zhoubný nádor

Trombembolická nemoc je vážnou, život ohrožující komplikací. Může znamenat nutnost přerušit onkologickou léčbu, ohrožuje nemocného rizikem krvácení při protisrážlivé léčbě.

V České republice se vyskytují asi 1-2 případy onemocnění na 1000 obyvatel. Pacienti se zhoubnými nádory mají riziko asi 6x vyšší oproti pacientům bez zhoubného onemocnění. Zvýšená frekvence výskytu kolísá v souvislosti s typem nádoru, s druhem onkologické léčby nebo chirurgického zákroku.

V posledních letech došlo ke značnému pokroku v diagnostice, ale také ve zlepšení léčebných možností.

Vysoké riziko je u nádorů žaludku a slinivky břišní, dále u gynekologických nádorů a nádorů plic, urologické nádory mimo prostatu.

Ve shodě s doporučeními se používá ještě před vznikem příznaků injekční léčba před většími chirurgickými zákroky. Je možné přidat mechanické metody jako jsou bandáže, ale ty samotné k prevenci nedostačují.

Upozorněte svého lékaře, pokud jste již měl(a) hluboký zánět žil nebo embolizaci plic v minulosti.