Tajemné označení MRSA

Že nevíte, o co se jedná? Nic si z toho nedělejte, některé zkratky nemusí být jasné i lékaři. Jedná se o kmeny bakterií tzv. multirezistentních staphylokoků, které byly zjištěny již v roce 1961. Infekce MRSA často vyžaduje prodloužení pobytu v nemocnici a dlouhodobé podávání antibiotik. Nejvyšší výskyt je v USA Japonsku. Mezi zeměmi Evropy jsou značné rozdíly, Velká Británie, Francie, Itálie a Řecko hlásí výskyt asi v 25-50%, země střední Evropy asi v 10-25% a tradičně nízký výskyt je v severských zemích do 1%. V ČR byl v letech 2000-2005 zaznamenán vzestup infekce z 3,8%-14,3%, mnohem závažnější je fakt, že tato infekce byla potvrzena z 51 z 88 sledovaných českých nemocnic. K šíření stafylokoků ve zdravotnických zařízeních napomáhají bezpříznakoví nosiči. Na vznik a šíření odolnosti bakterií na léčbu se podílí těžké základní onemocnění hospitalizovaných pacientů, pacienti s porušenou obranyschopností, časté užívání antibiotik. Není proto divu, že se s MRSA setkáte i na onkologických odděleních.

Tito pacienti musí být izolováni na pokoji, který je zřetelně označen a maximálně se zde omezuje pohyb nadbytečných osob (např. studentů zdravotní školy a medicíny). Proto i personál a návštěvy, které mají omezený přístup, vstupují s rouškou. Důsledně se musí dodržovat hygienický režim. Pokoj podléhá zvláštnímu hygienickému režimu.

Tak jako v případě i jiných onemocnění je kladen důraz na prevenci a preventivní opatření, protože to je ta nejlepší varianta řešení tohoto problému.