Světový den bez tabáku

Cílem je upozornit na rizika spojená s kouřením a motivovat kuřáky, aby alespoň jeden den v roce prožili bez tabáku a zvážili možnost odvykání kouření.

„Více než třetina dvanáctiletých dětí má už svoji první cigaretu za sebou, je proto nutné nezapomínat v tento den ani na prevenci kouření mezi dětmi,“ říká Mgr.Jarmila Greplová, ředitelka České koalice proti tabáku.

Cigaretový kouř je klasifikován jako rakovinotvorná látka nejvyšší nebezpečnosti, obsahuje na 5000 chemických látek, které nejen způsobují rakovinu, ale také poškozují srdce a cévy, vyvolávají genetické mutace, způsobují alergické reakce. Kouření však ohrožuje i nekuřáky formou tzv. pasivního kouření. V ČR umírá v důsledku pasivního kouření asi 3000 lidí, z toho nejvíce jsou ohroženy děti. Dětský organismus je na složky tabákového kouře velmi citlivý. Děti, které vdechují vzduch znečištěný cigaretovým kouřem, mají snížené plicní funkce a odhaduje se, že asi 10% všech leukémií dětí vzniká v důsledku pasivního kouření.

V ČR je asi 2 200 000 kuřáků a každoročně u nás umírá na následky kouření více než 18 000 lidí, což je asi 50 lidí denně.

Roční náklady v ČR na léčbu kuřáků činí asi 80 miliard Kč, oproti tomu příjem z daní tabákových výrobků je jen asi 35 miliard.

Zdroj: www.dokurte.cz

Navštivte zajímavé restaurace, kavárny a cukrárny nabízející prostředí bez cigaretového kouře - www.zdravemesto.brno.cz