Světový den bez tabáku 2010

Téma: Užívání tabáku s důrazem na marketing zaměřený na ženy

Trendem dnešní doby je zdravý životní styl a snaha zůstat déle mladí a zdraví. Nejde již jen o to, jak dlouho budeme žít, ale také o kvalitu života. Stále více se proto staráme o zdravou výživu, dostatek pohybu a snažíme se vyhnout stresu. Na druhé straně stále ještě asi třetina z nás kouří a neuvědomuje si, že kouření do tohoto moderního stylu života nepatří.

Světový den bez tabáku vyhlásila Světová zdravotnická organizace již v roce 1988 jako součást kampaně proti kouření, které dnes v ČR představuje jedno z nejvýznamnějších rizik.

Zvládnutí tabákové epidemie mezi ženami je důležitou součástí každé komplexní strategie omezování spotřeby tabáku. V tento den se připomíná potřeba zákazu veškeré reklamy na tabákové výrobky, jejich propagace a sponzoringu v téměř 170 členských zemích Rámcové úmluvy o kontrole tabáku WHO.

Ženy představují v celosvětovém měřítku asi 20% z více než jedné miliardy kuřáků. A toto číslo stále narůstá. Počty kuřáků mezi muži dosáhly vrcholu, ale počty kuřáků mezi ženami jsou na vzestupu. Ženy se staly hlavním cílem pro tabákový průmysl. Obzvlášť znepokojující je nárůst kuřáků- dívek. Data ze 151 zemí ukazují, že přibližně 7% dospívajících děvčat kouří a chlapců 12%, v některých zemích není rozdíl v počtech kuřáků mezi pohlavími.

Používání tabáku může zabít v průběhu tohoto století miliardu lidí. Tím, že uznáme důležitost omezení spotřeby tabákových výrobků mezi ženami a budeme podle toho postupovat, bude zachráněno mnoho životů.

Víte, že:

Pomoc Vám nabízí Poradna zdravé výživy a odvykání kouření, která sídlí v přízemí v Bakešově pavilónu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Je otevřena každý všední den i do pozdního odpoledne. Telefon 5 4313 4303.

.