Slovníček onkologického pacienta

Před léty jsme uveřejnili malý slovníček pojmů, se kterými se můžete setkat na onkologickém oddělení. Mezitím uteklo mnoho vody, přibyli noví čtenáři, proto zařazujeme další informace.

Bílé krvinky (leukocyty) - Hrají důležitou úlohu při obranyschopnosti organismu.

Buňka - Základní stavební část všech živých organismů. Buňky se mohou lišit svým vzhledem a funkcí.

CVC – Centrální venózní katetr. Je podobný kanyle (úzké trubičce), která je pomocí jehly umístěma ve velké krevní žíle, obvykle na krku nebo pod klíční kostí.

Bílkoviny - Stavebními kameny bílkovin jsou aminokyseliny, některé jsou nezbytné pro život a naše tělo si je neumí vytvořit. Musíme je získat z potravy (maso, ryby, vajíčka, sýr, mléko, luštěniny).

Dávka záření - Vypočítané množství záření pro určitého pacienta.

Energie - Složky potravy (cukry, tuky a bílkoviny) uvolňují při svém spalování v těle energii. Uvádí se v kilokaloriích (kcal) nebo kilojoulech (kJ). Nejvíce energie uvolňují tuky.

Elektrony - Nabité atomové částice.

Externí - Zevní, vnější.

Frakce - Část, například jedno léčebné sezení v celém cyklu radioterapie.

Gama záření - Záření vytvořené rozpadem radioaktivních látek.

Gynekologie - Věda o chorobách ženských oragánů.

Hemoglobin - Hb (obsah hemoglobinu v krvi), hemoglobin je obsažen v červených krvinkách a přenáší kyslík.

Chemoterapie (Cytostatika) - Léky, které tlumí růst a dělení nádorových buněk.

Injekce - Podávání léků injekční stříkačkou.

Injektovat - Zavést do těla pomocí jehly a stříkačky.

Infuze - Tekutina, která je podávána pomocí infuzní soupravy do žíly. Může obsahovat také minerální látky, antibiotika a jiné léky.

Imunita - Přirozená nebo získaná obranyschopnost.

Intravenózní podání - Do žíly.

Klinická studie - Pečlivě dokumentovaná studie, která ověřuje nové způsoby léčby. Pacient je zařazen s jeho souhlasem. Studie často probíhají současně na několika světových pracovištích za přesně stanovených podmínek.

Mastectomie - Chirurgické odstranění prsu.

Stomie - Ústí, vyvedení dutého orgánu navenek.

Perorální podání - Podání ústy.

Per rectum - Konečníkem.

Onkologie - Nauka o nádorech a jejich léčení.

Zhoubný nádor - Tkáňový růst bez ohledu na potřeby vlastního organismu. Může pronikat do okolních struktur a šířit se do těla krví nebo lymfatickými (mízními) cestami.

Hematologie - Nauka o krvi, krevních nemocech a jejich léčení.

Recidiva - Znovuobjevení se nemoci a příznaků choroby.

Protokol - Detailní plán léčby pacienta.

Metastáza - Ložisko nádoru, které vzniká šířením nádorových buněk z místa původního nádoru do jiné části těla pomocí krve nebo mízy.

Lokální léčba - Ovlivňuje pouze vlastní nádor a přilehlou okolní tkáň.

Maligní - Zhoubný.

Patolog - Lékař, který se zabývá diagnostikou nemocí na podkladě vyšetření buněk a tkání pomocí mikroskopu.

Prognóza - Pravděpodobný vývoj onemocnění, šance nemocného na uzdravení.

Radioterapie - Léčba pomocí paprsků s vysokou energií, které ničí rakovinné buňky.

Remise - Vymizení příznaků choroby, může být dočasná nebo trvalá.

Rizikový faktor - Zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny.

Staging - Testy a vyšetření, které slouží k posouzení rozsahu choroby a jejímu zařazení do určitého stádia.

Systémová léčba - Léčba pronikající do krevního oběhu a ovlivňující buňky v celém organismu.