Semináře pro onkologické pacienty

Aliance žen s rakovinou prsu ve spolupráci se společností Richter Gedeon zahájila cyklus seminářů pro pacientky na téma Průlomová bolest.

Semináře probíhají formou odborných přednášek, po nichž následuje diskuse.

S průlomovou bolestí přicházejí nejčastěji do styku právě onkologičtí pacienti, u nichž bývá spojena s progresí základního stavu. Jedná se o obtížně zvládnutelný záchvat bolesti, která mimořádně rychle nastupuje a svou intenzitu dosahuje v řádu 5-7 minut. Průlomová bolest se objevuje 1-5x za den a trvá 20-40 minut.

Vždy by v léčbě mělo jít o

Další informace najdete na www.prulomovebolesti.cz