Rakovina plic

V celosvětovém měřítku je karcinom plic mezi všemi zhoubnými nádory na 2. místě. V ČR je na prvním místě mezi zhoubnými nádory u mužů a na prvním místě v příčinách úmrtí na zhoubné nádory. Celková úmrtnost je 93 % a pravděpodobnost přežití 5 let je jen 8 % a tak tomu bude pravděpodobně ještě řadu let. Výskyt nádorů přibývá u žen, protože přibývá kuřaček. V pokročilém stadiu je 80 % nově odhalených případů. Větší ohrožení rakovinou plic je u kuřáků a to je nezvratně prokázáno řadou studií. Ti, kteří kouřili více než 20 cigaret denně po dobu 20 let, mají 20 x vyšší riziko vzniku rakoviny plic než nekuřáci. Existuje i řada dalších příčin, které podporují vznik tohoto nádoru, např. ionizující záření, chemické a biologické příčiny, uplatňují se i ekologicky nepříznivé vlivy, i když ne v takové míře, jak tvrdívají kuřáci.

Neexistují časné varovné příznaky, které by umožnily zachytit chorobu v počátečním stadiu. Jakmile se příznaky objeví, je už nádor ve stadiu pokročilém. Občas bývá malý nádor objeven náhodně při vyšetřování jiné nemoci.

Plicní příznaky jsou především v podobě nově vzniklého kašle nebo změna charakteru chronického kašle. Dále se může objevit vykašlávání krve nebo nitek krve ve sputu. Časté jsou záněty plic, které neustupují po léčbě antibiotiky nebo se obnovují na stejném místě. Bolesti neurčitého charakteru, často vázané na nádech. Asi 78 % pacientů má dechové obtíže. Kruté bolesti horní končetiny se vyskytují při zasažení nervových vláken nádorem. Mohou se objevit další příznaky jako je chrapot, otok krku a obličeje, polykací obtíže při současném tlaku na jícen. Velmi časté jsou i vedlejší projevy nádorového růstu (tzv. paraneoplastické) jako jsou kožní projevy, svalové, neurologické i cévní.

Prognóza nemocných závisí na stadiu onemocnění, klinickém stavu, přidružených nemocech a imunologickém stavu. Důležitý údaj je o váhovém úbytku a přítomnosti paraneoplastických příznaků. Nejlepší prognózu mají nemocní, u nichž byl nádor diagnostikován ve stadiu, kdy ho lze operovat. Prognóza nemocných s neoperabilním nádorem je i přes veškerou léčbu a pokrok stále špatná. Výchova k nekuřáctví je nejvýraznějším preventivním opatřením.

Vybráno z přenášky prof. MUDr. J. Skřičkové, CSc, TRN Bohunice