Protinádorová chemoterapie

Chemoterapie znamená podávání léků, které jsou produkty chemické syntézy. Pod pojmem protinádorová chemoterapie se rozumí podávání cytostatických léčiv s cílem zabíjet buňky (cytotoxický účinek). Cílem je zasáhnout a poškodit genetickou informaci nádorové buňky, která je obsažena v DNA. V organismu pacienta zasahují tyto léky jak nádorové buňky, tak i ostatní buňky, které se nacházejí ve fázi dělení. Z tohoto principu vyplývají i nežádoucí účinky.

Chemoterapie se používá samostatně nebo ve spojení s chirurgickou léčbou nebo radioterapií (ozařováním).

Kurativní chemoterapie si klade za cíl vyléčení stávajícího onemocnění.

Neoadjuvantní chemoterapie se používá ke zmenšení velikosti nádorů a pak následuje chirurgická léčba nebo radioterapie.

Konkomitantní chemoterapie - souběžné podání chemoterapie a léčby zářením, jejichž účinnost se vzájemně zesiluje.

Adjuvantní chemoterapie - představuje léčbu, která následuje po operaci. Cílem je zničit předpokládané zbylé nádorové buňky a tím zabránit návratu choroby.

Paliativní chemoterapie je léčba s cílem odstranění nebo zmírnění příznaků choroby, představuje možnost prodloužení života a zlepšení kvality života.

Chemoterapii (záleží na druhu léčiva) je možné podávat ve formě tablet nebo injekcí nebo infuzí (kapaček do žíly).