Prospěšnost očkování proti chřipce u onkologických pacientů

Vybráno z časopisu Journal of Clinical Oncology 2010

Každý podzim nebo zimu se pacienti se zhoubnými nádory a jejich rodiny dotazují, zda by se měli nechat očkovat proti chřipce.

Pacienti s maligním onemocněním podstupující chemoterapii mají zvýšené riziko nákazy virem chřipky a mohou mít vyšší výskyt komplikací a vyšší míru mortality než obecná populace. Onemocnění chřipkou může vést navíc nepřímo k horším výsledkům terapie, protože dojde při chřipkovém onemocnění k odkladu onkologické léčby. Mnozí lékaři se však ptají, zda jsou jedinci v onkologické léčbě schopni vyvinout dostatečnou imunologickou odpověď, aby měli z očkování prospěch.

V článku se píše, že úmrtnost na chřipku u onkologických pacientů může dosáhnout až 9%. Autoři hodnotí srovnávají jednotlivé studie a došli k závěru, že onkologičtí pacienti, pokud nejsou léčeni déle než 30 dní, jsou schopni reagovat na očkování příznivou odpovědí. Aktivně léčení pacienti vykazují menší odpověď na očkování a jen výjímečně žádnou odpověď. Pacienti s hematologickými malignitami reagují méně než pacienti se solidními nádory. Ideální načasování očkování je patrně nejdelší možný interval od ukončení chemoterapie. Očkování představuje bezpečnou a minimálně invazivní intervenci. Je doporučeno očkovat všechny členy domácnosti.