Projekt onkologické prevence se osvědčil

VZP v Jihomoravském kraji podpořila myšlenku prevence nádorových onemocnění a v roce 2008-2009 proběhl v Masarykově onkologickém ústavu program s názvem Přijďte včas. Program byl určen pro zdravé klienty bez zjevných příznaků onkologického onemocnění starších 40 let, kteří absolvovali preventivní onkologické vyšetření a v plné výši si ji hradili. Jednalo se o vyšetření mimo preventivní prohlídku prováděnou praktickým lékařem nebo gynekologem. VZP přispěla klientům částkou 1000Kč.

Zájem klientů o vyšetření v průběhu trvání projektu narůstal, proto byla otevřena ještě další ordinace a byly rozšířeny ordinační hodiny až do odpoledne. Toto vyšetření absolvovalo 1829 klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny, z toho 80.6% bylo starších 40 let a měli nárok na čerpání příspěvku. Bylo zaznamenáno 10 nových onkologických záchytů, ve všech případech šlo o tzv přednádorové stavy nebo o nádorová onemocnění v časném stadiu. Vyskytla se tato nádorová onemocnění: zhoubný nádor prostaty 2x, ledviny, varlete a tlustého střeva. Z přednádorových stavů (prekanceróz) bylo 2x krevní onemocnění, polyp tlustého střeva 2x, kožní névus. Z celkového počtu vyšetřených bylo 159 osob zcela zdrávo, u 690 osob byla zjištěna alespoň 1 neonkologická diagnóza. U 970 osob bylo indikováno došetření, z toho u 172 v MOÚ a u 798 v místě bydliště. Preventivní prohlídky hrazené klienty pokračují i nadále v MOÚ. Objednat se můžete v ambulanci preventivní onkologie v Bakešově pavilónu. Tel. 5 4313 5287.

Přijďte včas i Vy!