Proč být lékařem?

Důvodem, proč nebýt lékařem, je celá řada. Frustrace a nespokojenosti rozhodně není málo. Lze se zachránit empatií, cynismem, humorem, odstupem a rezervovaností nebo podlehnout tzv. syndromu vyhoření. Anebo je možno se vrátit ke kořenům lékařské profese, jimiž jsou biologická zvídavost a společenský altruismus. To jsou skutečné zdroje energie využitelné pro výkon povolání lékaře, nikoliv peníze, zákony či vyhlášky.

Proč tedy být lékařem? Protože lékařské povolání umožňuje tvůrčí roky života zajímavou prací v zajímavém prostředí bez pochybností o společenské užitečnosti své profese. Protože když lékař chce, může zůstat po celý život bezúhonným, což se v průsečíku společensko-ekonomických proměn až turbulencí u nás zdaleka není v každé profesi samozřejmé. Lékařské povolání je nejkrásnějším povoláním i proto, že umožňuje pomáhat druhým a současně nahlížet do nejhlubších skulin plynoucího a pomíjivého života. Řekl bych dokonce, že si lze sotva představit, jak prožít život zajímavějším a užitečnějším způsobem.

Vybráno z článku Jaroslava Hořejšího (Medical Tribune)