Problematika výživy u pacientů po operacích střev a se střevními vývody

Pokud si zánětlivé onemocnění střeva nebo nádor střeva vyžádá provedení dočasného nebo trvalého umělého vývodu, záleží na části střeva, kde je umístěn. Vyústění v oblasti tenkého střeva (jejunostomie, ileostomie) klade vysoké nároky na dietní opatření, hospodaření s vodou a minerálními látkami. Čím výše je umístěn vývod a čím je menší část funkčního střeva, tím pravděpodobněji nastane situace, kdy pacient nebude schopen udržet dostatečné množství tekutin při příjmu ústy. Množství stolice z jejunostomie může tvořit až 4000-2000 ml za 24 hodin, z ileostomie kolem 1500-800 ml za den.Pacientům s vyústěním tenkého střeva radíme, aby přijímali potravu v malých množstvích vícekrát denně (alespoň 5-7x), oddělili příjem tekutin od příjmu pevné stravy. Vzhledem k tomu, že tlusté střevo je schopno vstřebávat vodu, po jeho odstranění nebo vyloučení z pasáže je nutné k lepšímu vstřebávání vody již v tenkém střevu využít tekutin s vyšším obsahem kuchyňské soli a cukru- glukózy. Využíváme také účinku léků, které snižují množství žaludečních kyselin, šťávy tvořené ve slinivce břišní. Vhodné je vyloučit stravu s nestravitelnými zbytky (např. celer, saláty, kokos, vlákna citrusových plodů, popcorn, špenát, sušené ovoce, ananas, semena a oříšky). Jiné potraviny způsobují zvýšený pach stolice (ryby, vajíčka, pivo a sycené nápoje). Vždy je nutné sledovat vodní a minerálové hospodářství (draslík, hořčík), případně používat vitamínové a minerálové doplňky. Při velkém množství stolice ze stomie se mohou podávat látky, které zpomalují střevní pasáž nebo zahušťují střevní obsah.

Podobná opatření musíme dodržovat v případě, že je provedena cékotomie (tedy vyústění slepého střeva) . U pacientů, kterým je provedeno vyústění příčného tračníku (transversostomie) nebo esovité kličky (sigmoideostomie) není otázka tekutinové a minerálové rovnováhy tak závažná a opatření nemusí být tak přísná. Obecně platí vyloučit ostře kořeněná jídla, nadýmavou stravu, stravu, která vede k zápachu apod. Naopak pro tyto pacienty je vhodná rozpustná vláknina.

Zvláštnosti po střevních operacích

Po operacích, která nezkracují významně délku tenkého střeva, nejsou dlouhodobá dietní opatření nutná. Bezprostředně po provedení operace (u pacientů v dobrém výživovém stavu) se podává výživa cestou žilního katetru. Tekutiny je možné podat od 2. - 3. dne, případně přidat specielní preparáty výživy k popíjení (Nutridrin, Resource.), postupně je možné zatěžovat střevo nejprve tekutou dietou, postupně dietou kašovitou a následně dietou s omezením zbytků. Odstranění tenkého střeva v délce okolo 100-150cm nemá pro pacienta žádné velké následky, začínají se projevovat až při odstranění větší části střeva. Pokud je odňato tenké střevo ve své první části (v oblasti jejuna), může dojít k přechodnému snížení některých živin. Většinou však po přechodné době se stav upraví. Po odnětí ilea (část tenkého střeva připojená k tlustému střevu) může dojít ke snížení vstřebávání vitamínu B12, ke sníženému vstřebávání žlučových kyselin, dochází naopak k většímu vstřebávání oxalátů (rebarbora, špenát)a riziku vzniku ledvinových kmenů . Po odstranění tlustého střeva dochází k nedostatku vody v organismu pro porušené vstřebávání a může dojít i k poruše krevní srážlivosti z důvodů snížené tvorby vitamínu K střevními bakteriemi.

Vybráno a upraveno z brožury Dieta u pacientů se střevními vývody a po operaci střev
Autoři: T.Skřička, P.Kohout, M. Balíková
Nakladatelství Forsapi, www.forsapi.cz, tel. 602 372 712