Pro Váš úsměv

Přišel pacient k lékaři a ten na první pohled poznal, že všechny obtíže vyplývají především z toho, že pacient příliš pije alkohol. Proto řekl: „Poslyšte, moje léčba i léky budou málo, platné, pokud nepřestanete pít. Kdybyste místo jedné sklenice piva snědl jedno jablko, možná byste ani nemusel chodit k lékaři.“ Na to pacient mátožným hlasem odpověděl: „ Já bych Vás rád, pane doktore, poslechl, ale kde mám denně sehnat 30 jablek?“

Skládal medik zkoušku z porodnictví a profesor mu položil otázku: „Dvě rodičky leží v porodnici, ve stejné době se každé narodí děvčátko. Novorozeňátka váží téměř stejně a jsou si i podobná. Sestry je při koupání zamění. Obě matky jsou znepokojeny. Jedna z nich trvá na tom, aby se zjistilo, komu dítě patří. Jak byste to zjistit?“

Student se zeptal: „Je to zcela jisté, že nemluvňata byla vyměněna?“

„Ovšem,“ řekl profesor.

„To bych je jednoduše vyměnil ještě jednou,“ bleskově reagoval medik.