Přijďte včas

V minulosti byla léčitelnost zhoubného onemocnění (rakoviny) velmi nízká. I dnes někteří lidé věří, že rakovina je nevyléčitelná a je proto zbytečné jít k lékaři. Je potřeba opakovaně zdůrazňovat, že rakovina je vyléčitelná, ale je třeba přijít k lékaři včas. Mnohé typy nádorů jsou trvale vyléčitelné až v 90% případů. Při léčbě pokročilého onemonění nejsou zdaleka výsledky tak příznivé, mnohdy se zaměřujeme jen na zlepšení kvality života nebo odstranění průvodných příznaků.

Slovo „ rakovina“ je stále ještě strašákem. Pokud se však informace podá vhodným způsobem nemusí pacienta šokovat. Jsou studie, které povrdily, že informovaný pacient lépe snáší léčbu, lépe spolupracuje. Pacient potřebuje mít dostatek informací, aby mohl dát souhlas k zahájení léčby, aby byl lékaři rovnocenným partnerem. Jen tak je možné vést dialog.

Je velmi důležité, aby pacient po vyléčení měl také možnost vrátit se do pracovního procesu, aby mohl najít zase svoje místo ve společnosti, aby žil normálním rodinným životem. Je úlohou společnosti umožnit těmto lidem, aby se nedostávali do izolace a nebyli diskriminovaní. Mnoho problémů se dá zvládnout s pomocí přátel, rodiny nebo pomocí dalších lidí se stejným osudem - jsou např. různé kluby a občanská sdružení, které může pacient navštěvovat.

Je zajímavé, že takovým postrachem jako je „rakovina“ není například infarkt a přitom tato skupina onemocnění je na předních místech v celosvětové úmrtnosti. Diagnózu infarktu berou pacienti beze strachu, realisticky, vykládají si o ní s přáteli, korigují podle ní svůj životní styl.

S rakovinou je vše jiné, nemocný chce zůstat v anonymitě. Mnohokrát ani neví, že onemocnění, které překonal byla rakovina. Chybné je, že veřejnost registruje takřka výlučně ty, kteří na rakovinu zemřeli. Tím přetrvává dojem, že na tuto diagnózu se jen umírá.

Co je třeba zdůzaznit:

Naše redakce Vám všem přeje, aby těch pohodových dnů bylo v příštím roce co možná nejvíce.

MUDr.Milana Šachlová