Preventivní onkologický program pro každého

Přesně před pěti lety začal ústav tento program nabízet všem zájemcům. Od května 2006 do konce dubna 2011 bylo v MOÚ provedeno celkem 8 058 preventivních prohlídek, z toho bylo 3 595 žen a 4 463 mužů. Průměrný věk všech klientů byl 48, 9.

U 69 klientů se prokázalo onkologické onemocnění, z toho se nejčastěji jednalo o nádor ledviny – 14 a prostaty – 14, dále zažívacího traktu, gynekologické nádory a rakovinu kůže.

Naštěstí v naprosté většině se šlo o časná stadia nemoci. Skutečný záchyt onkologických onemocnění bude ovšem ve skutečnosti vyšší, neboť značná část klientů byla vzhledem ke svému původu z celé České republiky dovyšetřována v místě bydliště. Proto lze předpokládat, že záchyt nádorových onemocnění je zhruba 2 % . Tyto informace jsme předali novinářům na tiskové konferenci, která se uskutečnila v úterý 17. května. Neoficiální tváří našich preventivních prohlídek se stal Dominik Hašek, který několikrát Preventivní onkologický program pro každého absolvoval a dražbou svého posledního reprezentačního dresu získal pro ústav 190 100,- Kč.