Právo na milosrdnou lež - diskusní klub

Je možné, aby lékař pacientovi zamlčel jeho závažnou diagnózu? Je možné předstírat, že stav nevyléčitelně nemocného je dobrý? Je možné, aby byli informováni příbuzní a nikoliv pacient?

Informace o nepříznivé diagnóze nebo prognóze zdravotního stavu pacienta může být v nezbytně nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou zadržena, lze-li důvodně předpokládat, že by její podání mohlo pacientovi způsobit vážnou újmu na zdraví. Takto však nelze postupovat, kdy informace o určité nemoci je jediným způsobem, jak pacientovi umožnit podniknout včasnou léčbu, zdravotní stav pro okolí představuje riziko pro jeho okolí nebo pacient výslovně žádá o přesnou a pravdivou informaci, aby si mohl uspořádat osobní záležitosti. Zadržení informace o nepříznivé prognóze je možné pouze po dobu nezbytně nutnou a v žádném případě není možné předstírat, že jeho zdravotní stav je dobrý.

Vybráno z odpovědi Mgr. Markéty Kalivodové

Komentář: Osobně se domnívám, že pacient se musí dozvídat informace citlivě a postupně. Informace musí být pravdivé a vždy je dobré něco pozitivního nabídnout, nepodceňovat příznaky a trápení pacienta, hledat úlevu a řešení. Pacient sám rozhoduje, komu dalšímu se mohou informace sdělovat. Taky se nemusí sdělovat vůbec žádnému příbuznému.