Péče o vážně nemocného člověka

Závažné onemocnění nemusí, ale může vést k ohrožení soběstačnosti, k dlouhodobému upoutání na lůžko, k potřebě ošetřovatelských či sociálních služeb. Na takové situaci se mohou podílet i případná přidružená onemocnění. Seznamte se proto i s ošetřovatelskými možnostmi.

Ošetřovatelské pomůcky i služby jsou obecně dostupné více, než je známo! Některé jsou k dispozici bezplatně v rámci všeobecného zdravotního pojištění (např. návštěvy domácí ošetřovatelské péče, tzv. home care, do výše 3x denně po 1 hodině), jiné za úhradu. „Nemocniční polohovatelná“ lůžka, pomůcky proti proleženinám, klozetová křesla, která mohou stát u lůžka, a jiné pomůcky mohou být i zapůjčeny. I v případě, kdybyste nemohli delší dobu opouštět lůžko, lze účinně zajistit péči v domácím prostředí.

Při delším upoutání na lůžko usilujte o aktivitu. Kromě přiměřených činností se pokoušejte přehlušit vjem nemoci vjemy příjemnými. Nepodceňujte péči o pokožku a kosmetickou úpravu. Vůně povzbudí každého, zvláště pak člověka upoutaného na lůžko, a pečlivá upravenost posílí důstojnost, respekt k sobě samému i rozhodovací autonomii vůči personálu. I u osob dlouhodobě upoutaných na lůžko by měla být samozřejmostí pečlivá úprava vlasů.

Kromě ošetřovatelské péče (home care), zajišťované agenturami domácí péče, usnadňují pobyt osob se zdravotním postižením v domácím prostředí i služby sociální – především pečovatelská služba (donáška obědů, nákupy, úklid apod.) a systémy tísňového volání (v Praze např. občanské sdružení Život 90).

Pokud z důvodu ošetřovatelské náročnosti či nedostupnosti ošetřovatelských služeb není možný pobyt v domácím prostředí, nastupuje péče ústavní. Kromě nemocničního ošetřování a hospicových pobytů existují také možnosti dlouhodobého ústavního ošetřování v rámci tzv. následné péče ve specializovaných léčebných ústavech či v léčebnách pro dlouhodobě nemocné (LDN). Pokud jsou v místě bydliště kapacity těchto zařízení nedostatečné, bývají nemocným nabízeny pobyty ve vzdálených regionech. Pokud by tím byl narušen Váš kontakt s rodinou a s blízkými osobami, nemusíte s umístěním ve vzdáleném zařízení souhlasit. Máte právo na ošetřování ve svém přirozeném prostředí.

Pokud byste nezískali uspokojivou pomoc a uspokojivé informace o ošetřovatelských službách u svého praktického či ošetřujícího lékaře, obraťte se v záležitostech paliativních postupů na hospicová zařízení nebo na zdravotního radu v místě svého bydliště. Využít můžete také webové stránky www.prvnikrok.cz a www.pecujici.cz.

Agentury domácí péče (home care) poskytují zdravotní a ošetřovatelskou péči. Zaměstnávají diplomované zdravotní sestry, které docházejí do domácností za nemocnými. O nároku na poskytování péče a o jejím rozsahu rozhoduje ošetřující či praktický lékař na základě žádosti nemocného nebo jeho rodiny. Maximální rozsah péče jsou tři hodiny denně, rozdělené nejvíce do tří návštěv. Domácí péče je hrazena ze zdravotního pojištění, v případě nadstandardních služeb nemocný část péče hradí sám.