Paliativní péče

Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stadiu. Jejím cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Umírání chápe jako přirozenou součást života a vychází z toho, že každý člověk prožívá závěrečnou část života se všemi jeho tělesnými, duševními, sociálními, duchovními a kulturními aspekty zcela individuálně.

V případě nádorového onemocnění je potřeba paliativní péče rozdílná podle typu nádoru. Fáze od ukončení léčby do smrti trvá obvykle několik měsíců, méně často několik týdnů, vyjímečně několik let- především u velmi starých nemocných, kteří často umírají „ s nádorem a nikoliv v „ důsledku nádoru.“. Na nádorové onemocnění umírá v ČR ročně 28 000 pacientů. V současné době jich asi 10-15% umírá doma. Ze zahraničních studií však víme, že skutečně umírat doma by si přálo více než 80% pacientů.

Pro řešení stavů nevyléčitelně nemocných v domácím prostředí je potřeba vytvořit tým, kdy nemocný a jeho blízcí jsou jeho součástí. Klíčovou osobou je také praktický lékař, který však musí mít podporu specialistů. Současný stav mobilní hospicové péče je charakterizován rozvojem ve velkých městech ( např. hospic sv.,Alžběty), v některých regionech pomáhá Charita. (www.hospice.cz) Pacient a jeho rodina, případně jeho nejbližší přátelé, jsou společnými příjemci péče a podílejí se na plánu poskytované péče. Integrální součástí je odborná léčba bolesti a dalších příznaků.

(www.cestadomu.cz)