Paliativní péče

Na konci roku vyšla výborná knížka v nakladatelství Galén určená odborné veřejnosti s názvem Paliativní medicína pro praxi. Autorem je MUDr. Sláma z MOÚ, dále MUDr. Kabelka a Prof. MUDr. J. Vorlíček a další. V následujících řádcích se vám pokusíme převyprávět některé vybrané pasáže.

Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo konečném stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a duševní strádání a udržet co nejvyšší kvalitu života.

Paliativní péče usiluje o prodloužení a zachování života, který bude svou kvalitou pro pacienta přijatelný.

Respektuje a chrání důstojnost nevyléčitelně nemocných.

Vychází důsledně z přání a potřeb pacientů.

Snaží se vytvořit podmínky, aby pacient mohl poslední dobu svého života prožít v důstojném a vlídném prostředí.

Nabízí oporu příbuzným.

Chápe umírání jako součást života, kterou každý člověk prožívá jedinečně.

Je zřejmé, že nikdy nevyřešíme všechny problémy, které s sebou nevyléčitelné onemocnění přináší. Vždy je třeba si společně s pacientem stanovit priority a pojmenovat cíle léčby. Rozhodující je názor pacienta.

Jak je tato péče organizovaná?

Zařízení domácí paliativní péče (tzv. mobilní hospic) poskytuje specializovanou péči v domácím prostředí formou návštěv lékaře specialisty, sester, ošetřovatelů, dobrovolníků. Garantuje dostupnost 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Důležitou součástí je práce s pacientovou rodinou a blízkými, kteří se na péči podílejí. V ČR tento model nefunguje, protože chybí úhrada ze strany pojišťovny.

Lůžkový hospic je obvykle samostatné lůžkové zařízení, kde jsou pacienti hospitalizovaní až několik týdnů. Důraz je kladen na individuální potřeby a přání nemocného. Je snaha vytvořit prostředí, ve kterém by pacient mohl zůstat až do konce života v intenzivním vztahu se svými blízkými. Je snaha o osobitou a domáckou atmosféru s dobrou dopravní dostupností pro návštěvy. Většina hospiců v ČR má kolem 25 lůžek. Pro Brno je nejbližší hospic sv. Alžběty na Kamenné ulici nebo v Rajhradě.

V rámci zdravotnického zařízení se začínají formovat týmy specialistů v oblasti paliativní péče, jádrem týmu je ambulance paliativní medicíny.

Některé kritické situace v domácím prostředí

Pacient se sám nepohybuje po bytě.

Je možné zvážit zapůjčení berlí, chodítka, toaletního křesla, polohovací postele a jiných pomůcek.

Pacient neudrží moč nebo stolici.

Je možné předepsat pleny, zvážit močový katetr.

Pacient nejí, rodina má obavy, že pacient hladoví.

Pacient obvykle nepociťuje hlad.
Snížený příjem stravy je normálním projevem postupného selhávání funkce organismu.
Pacient mnohdy není schopen ani živiny využít a zmetabolizovat.
Je nutné pečovat o dutinu ústní.
Tekutiny podávat po lžičkách, z lahve, stříkačkou, podle pacientovy chuti.

Samozřejmě mohou ale nemusí nastat i jiné situace - např. průjem, zácpa, krvácení, nevolnost a zvracení. Je potřeba se poradit přímo s lékařem.