Onkologická léčba

Každoročně onemocní v ČR více než 70 000 lidí zhoubným nádorovým onemocněním.

Léčba nádorů vyžaduje většinou součinnost lékařů různých odborností. Plán léčby se odvíjí od pečlivé diagnostiky se stanovením rozsahu onemocnění. Základem léčby všech solidních nádorů (tj. rakoviny, která tvoří ložiska) je jejich chirurgické odstranění. To lze v časných stadiích, kdy nejsou vytvořeny metastázy a růst nádoru bezprostředně neohrožuje životně důležité orgány.

V dnešní době jsou k dispozici specializované techniky, kdy je možné některé zhoubné nádory lokalizované jen na sliznici odstranit endoskopicky. Vyňatý nádor je podroben vyšetření pod mikroskopem a pokud je odstranění nedostatečné, následuje operace nebo jiný léčebný zákrok. Pokud není možné nádor radikálně odstranit a zužuje průsvit, je možné např. zavést stent.

Některá pracoviště odstraňují nádor laparoskopickou technikou, kdy není na břiše velká jizva ale jen několik vpichů. Jedná se ale spíše o vyjímečný postup v léčbě nádorů.

V některých případech se volí ještě před operací tzv. neadjuvantní léčba, kdy je cílem nádor zmenšit.

Po operaci se někdy zjistí riziko návratu choroby, léčení mikroskopických zbytků nemoci tzv. adjuvantní léčbou.

Protinádorová chemoterapie je prováděna pomocí cytostatik, jež jsou schopny buď zcela zničit nádorové buňky, nebo alespoň zabránit jejich růstu. Každá léčba má jiné nežádoucí účinky. Bývá podávána ve formě tablet nebo injekcemi nebo nitrožilními infuzemi.

Některé nádory jsou citlivé na ozařování, tehdy může být první metodou volby kurativní léčby (léčby s cílem vyléčení) ozařování. Jindy je radioterapie málo přínosná.

Pak je ještě léčba paliativní a to tehdy, kdy není možné nádor zcela radikálně odstranit a chceme pozastavit průběh onemocnění nebo zmírnit obtíže pacienta.

V posledních letech se používá také tzv. biologická léčba, jež se někdy označuje jako cílená. Její výhodou je především zacílení na struktury typické pro nádorové buňky, proto nepoškozuje buňky zdravé. Přestože jde o velmi účinnou terapii, nemusí fungovat u každého. Proto se v posledních letech zavádí testování nádoru, jehož výsledek předpovídá účinnost léčby. Cílená biologická léčba se v komplexních onkologických centrech používá u karcinomu tlustého střeva a konečníku, hlavy a krku, jater, plic, prostaty, ledvin a u gynekologických nádorů. Kompletní seznam pracovišť najdete na www.linkos.cz.

Medicína klasická (vědecká) je léčba založená na vědecky ověřených nových poznatcích a zkušenostech minulých generací lékařů. Společnost a odborné instituce garantují nejen vzdělání lékařům a sester, ale i standardní postupy (léčba lege artis). Léčba využívá metody a léky, jejichž účinnost a bezpečnost byla ověřena mnohaletými výzkumy. V případě podávání nových přípravků (studie) musí nemocný dobrovolně souhlasit s jejich aplikací.

Doplňková medicína vhodně doplňuje úspěch klasické léčby.

Alternativní medicína (alternativní = možnost výběru) je nevhodný název pro léčitelské metody, které mají nahradit základní metody léčby nádorů. V léčbě nádorů nelze vybírat mezi oficiální medicínou s vědecky ověřenými metodami a léčitelskými praktikami, aniž se riskuje zdraví či dokonce život. Léčitel pokládá své spekulace za pravdu a za své výsledky nenese žádnou odpovědnost. Jedná se mnohdy o finančně velmi nákladné metody a řada z nich přímo zakazuje aplikaci ověřených způsobů léčby. Následkem ztráty času věnované neúčinné léčbě se může promarnit možnost léčby ověřenými metodami a vyléčení nádoru. Zvažte, komu svěříte svůj život.

Neprokázaný efekt: Žraločí chrupavky, Iscador, Irisap, Ovosan, Jurkovičova metoda, mumio, Breussova dieta, kladná a záporná energie, léčba močí., vyhladovění nádoru inzulinem...