Nové možnosti léčbou zářením v MOÚ

Masarykův onkologický ústav v Brně disponuje novým lineárním urychlovačem - přístrojem k léčbě nádorového onemocnění ozařováním.Technologie byla poprvé použita ve světě před 2 roky a bere v úvahu změnu cílového objemu nádoru v aktuálním čase tedy v závislosti na poloze pacienta či fyziologických pohybech orgánů. Svazek záření směřuje s milimetrovou přesností do oblasti zhoubného nádoru a to i při neustálém pohybu, který je například způsoben dýcháním. Přístroj zohledňuje i tvar nádoru, který nikdy nemá tvar pravidelné koule nebo válce. Doba ozařování se sníží z 10-12 minut na 2 minuty. Přístroj se bude využívat při ozařování dětí, při léčbě malých nádorů, ale i velkých nádorů prsu či pánve. Výhodou tohoto přístroje je i možnost ozařovat např. v blízkosti míchy.

V současné době ošetří MOÚ asi 3500 pacientů ročně. Má k dispozici 3 urychlovače na Žlutém kopci a 2 na Pekařské. MOÚ je součástí Mezinárodní atomové agentury IAEA a může školit specialisty z Evropy, pracující v tomto oboru. Jako jediné pracoviště v ČR může použít kombinovanou léčbu technikou IMRT-radioterapie s modulovanou intenzitou svazku a stereotaktickou radioterapií.